Ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp

Cập nhật ngày: 09/05/2022 05:56:01

ĐTO - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa vừa ký ban hành quyết định lấy ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp.

Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp được tổ chức hằng năm nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI về chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp; nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số. Đồng thời thúc đẩy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị các cấp trên địa bàn tỉnh và sự tham gia của toàn thể người dân, doanh nghiệp để bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND huyện, thành phố tuyên truyền, tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số hằng năm bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm...

PV

Gửi bình luận của bạn