Ra quân thực hiện Chiến dịch “50 ngày đêm”

Cập nhật ngày: 09/08/2023 05:18:27

ĐTO - Tại huyện Hồng Ngự, thực hiện Chiến dịch “50 ngày, đêm” tuyên truyền cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện, đồng loạt 10 xã, thị trấn trong huyện đã thành lập Đoàn đến từng nhà người dân hướng dẫn cài đặt VNeID. Tại thị trấn Thường Thới Tiền, có 5 tổ, mỗi tổ 5 thành viên gồm: công an, quân sự, đoàn viên, thanh niên, phụ nữ và Ban bảo vệ dân phố đến từng nhà người dân hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên điện thoại di động cho công dân đủ điều kiện. Ngoài ra, tuyên truyền về tiện ích, giá trị của VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự trong Nhân dân, mục tiêu kết thúc chiến dịch có ít nhất 7.000 người dân của địa phương cài đặt ứng dụng VNeID và nắm rõ những tiện ích ứng dụng mang lại trong các giao dịch liên quan.


Đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự (bên phải) hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng VneID

* Vừa qua, Công an huyện Châu Thành phối hợp cùng UBND xã Tân Bình ra quân thực hiện Chiến dịch “50 ngày đêm” cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VneID cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn huyện.

Đến ngày 25/9, mục tiêu của huyện Châu Thành là phấn đấu 100% công dân đủ điều kiện được cài đặt, đăng ký, kích hoạt ứng dụng VneID; 100% cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2; biết khai thác và sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến và giao dịch dân sự. Song song đó, huyện đẩy mạnh tuyên truyền về định danh điện tử, hướng dẫn công dân cài đặt, kích hoạt, sử dụng ứng dụng VNeID; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và tiện ích của ứng dụng VNeID đối với các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội; hình thành công dân số, tạo sự đồng thuận tham gia, sử dụng ứng dụng VNelD phổ biến trong các giao dịch hàng ngày.

Văn Bửu - Thanh Dự

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn