Gần 11.300 hộ xây dựng nhà trên cụm, tuyến dân cư giai đoạn 2

Cập nhật ngày: 05/06/2015 04:12:37

Toàn tỉnh hiện có 53 cụm, tuyến dân cư giai đoạn 2 được xây dựng với tổng số 15.193 nền, tăng 962 nền so với kế hoạch.


Xây dựng nhà ở cụm, tuyến dân cư

Hiện có 47/53 cụm, tuyến đã hoàn  thành công  tác  san  lấp mặt bằng. Số hộ dân được xét duyệt bố trí nền là trên 14.000 hộ, đạt 92,81%. Đến nay có gần 11.300  hộ xây dựng nhà ở.

Qua thống kê của tỉnh, tổng vốn giải  ngân chương trình là 967,176  tỷ  đồng, đạt trên 95%. Công tác xét duyệt cho vay vốn xây dựng nhà trong cụm, tuyến dân cư giai đoạn 2 được các địa phương thực hiện tốt, đúng đối tượng. Đến nay, chưa phát hiện các trường hợp trùng lắp. Tổng số tiền đã vay xây dựng nhà ở là 186,195 tỷ đồng. 

Tuấn Tường

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn