Phấn đấu đạt 3,5 triệu lượt du khách vào năm 2020

Cập nhật ngày: 24/11/2014 08:06:48

Đó là chỉ tiêu mà ngành du lịch Đồng Tháp đang hướng tới và được nêu trong Chương trình Xúc tiến du lịch tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2014 - 2020 vừa được UBND tỉnh ban hành. Theo Chương trình này, nội dung xúc tiến, quảng bá phải đảm bảo đúng định hướng phát triển du lịch của tỉnh từ đây đến năm 2020 là phát triển du lịch sinh thái kết hợp với văn hóa. Một số nội dung của chương trình như: tăng cường năng lực xúc tiến, quảng bá du lịch; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch trong nước, tập trung vào thị trường trọng điểm: TP.Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội; sản xuất các ấn phẩm, vật phẩm phục vụ xúc tiến du lịch. Cùng với đó là tổ chức sự kiện văn hóa - thể thao - du lịch, tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong việc đẩy mạnh hoạt động xúc tiến du lịch; xây dựng và phát triển thương hiệu du lịch “Đồng Tháp - Thuần khiết như hồn Sen”.

HN

 

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn