Huyện Lai Vung

Phấn đấu mỗi năm thu hút 20 ngàn lượt khách du lịch

Cập nhật ngày: 12/04/2022 11:08:45

ĐTO - UBND huyện Lai Vung vừa ban hành Kế hoạch đẩy mạnh phát triển du lịch, góp phần tạo dựng hình ảnh giai đoạn 2021 - 2025.


Huyện Lai Vung tập trung giải pháp 
phát triển vườn cây ăn trái kết hợp du lịch sinh thái

Theo đó, huyện đề ra chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2025, duy trì số lượng và nâng chất lượng 12 điểm tham quan trên địa bàn; hình thành điểm du lịch được UBND tỉnh công nhận theo quy định của Luật Du lịch. Phấn đấu thu hút 80 ngàn lượt khách (bình quân 20 ngàn lượt khách/năm)...

Để thực hiện theo đúng định hướng, huyện Lai Vung đề ra kế hoạch đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng du lịch - thương mại dịch vụ - hạ tầng giao thông; đa dạng hóa, phát triển hoàn thiện sản phẩm du lịch đặc trưng và phát triển sản phẩm mới có lợi thế về văn hóa lịch sử, nông nghiệp, sông nước. Đồng thời tập trung phát triển loại hình du lịch du lịch cộng đồng gắn với các sản phẩm như vườn cây ăn trái, hoa kiểng, các giá trị lịch sử văn hóa, sản phẩm OCOP...

Bên cạnh đó, tạo môi trường thuận lợi để kêu gọi các thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh tham gia đầu tư phát triển du lịch, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của huyện đóng góp hiệu quả vào sự phát triển du lịch; ứng dụng công nghệ thông tin vào phát triển các phần mềm tiện ích hỗ trợ công tác quản lý và phục vụ khách du lịch. Đồng thời kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu du lịch tỉnh và quốc gia; kết nối các điểm đến du lịch của huyện với TP Sa Đéc, TP Cao lãnh, huyện Cao Lãnh, huyện Châu Thành, huyện Lấp Vò; hình thành các tour, tuyến du lịch nhằm nâng cao chất lượng chuỗi giá trị sản phẩm du lịch; đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch thích ứng với tình hình mới...

TRANG HUỲNH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn