Tổng lượt khách và doanh thu du lịch giảm do đại dịch Covid-19

Cập nhật ngày: 27/12/2021 05:46:13


Du khách tham quan tại Tuần lễ Văn hóa Du lịch Đồng Tháp năm 2021

ĐTO - Trong năm 2021, toàn ngành văn hóa, thể thao và du lịch (DL) đã nỗ lực thực hiện nhiều nhiệm vụ phát triển DL theo hướng linh hoạt, an toàn nhằm khắc phục hậu quả của dịch Covid-19. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa tổ chức các hoạt động kích cầu DL. Tuy nhiên, trước khó khăn từ đại dịch Covid-19, các doanh nghiệp, đơn vị lữ hành DL, cơ sở lưu trú; các khu di tích, điểm DL trên địa bàn tỉnh chỉ hoạt động cầm chừng. Từ tháng 6/2021, các đơn vị đã hoàn toàn dừng hoạt động nhằm thực hiện Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội, ảnh hưởng đến lượt khách và doanh thu DL của tỉnh. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đến ngày 20/12/2021, toàn tỉnh đón khoảng 1,5 triệu lượt khách (giảm 44,53% so với cùng kỳ năm 2020); tổng thu du lịch ước đạt 600 tỷ đồng (giảm 26,62 % so với cùng kỳ năm 2020).

P.L

Gửi bình luận của bạn