Chú trọng công tác đầu tư đối với lĩnh vực văn hóa và du lịch

Cập nhật ngày: 21/12/2021 10:36:06

ĐTO - Năm 2021, dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng các sở, ngành đã triển khai, thực hiện kịp thời các công trình, dự án, trong đó có các công trình, dự án gắn với lĩnh vực văn hóa (VH) và du lịch (DL). Từ nhiều nguồn vốn đầu tư đã góp phần hoàn thiện hạ tầng DL, thiết chế VH tại cơ sở, phục vụ cho nhu cầu của người dân địa phương.


Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng nơi sinh hoạt văn hóa của người dân địa phương (ảnh tư liệu) 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) thực hiện phân khai kịp thời các nguồn vốn, trong đó có nguồn vốn xổ số kiến thiết, tiến hành kiểm tra, giám sát công tác quản lý, điều hành thu, chi, thanh toán, quyết toán đúng quy định. Trong năm 2021, đã tổ chức khánh thành Miếu thờ Bà Chúa xứ tại Khu di tích (KDT) Quốc gia đặc biệt Gò Tháp; tiến hành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng công trình Tượng đài Thiên hộ Võ Duy Dương. Đồng thời theo dõi, giám sát, đôn đốc nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ công trình, giải ngân theo kế hoạch như: Hạ tầng Khu DL Xẻo Quít (giai đoạn 2); thông tin chỉ dẫn địa điểm DL; Nhà trưng bày Chủ tịch Hồ Chí Minh; KDT Nguyễn Sinh Sắc và KDT Xẻo Quít với các hạng mục: khu trưng bày đá Trường Sa; trụ sở làm việc Ban quản lý KDT Xẻo Quít... Các công trình được thực hiện và hoàn thiện góp phần tích cực trong công tác khôi phục và phát triển DL địa phương. Không chỉ chú trọng công tác đầu tư, phát triển các hạng mục liên quan đến lĩnh vực DL, Sở VH,TT&DL và các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố còn khuyến khích các nhà đầu tư và người dân khai thác, phát triển hoạt động DL. Qua khảo sát nhu cầu thực tế tại cơ sở, Sở VH,TT&DL đã thẩm định trình UBND tỉnh hỗ trợ chi phí đầu tư nhà hàng ăn uống kết hợp bán hàng đặc sản tại điểm DL cộng đồng.

Bên cạnh đó, thực hiện nhiệm vụ được giao trong công tác xây dựng nông thôn mới, năm 2021, Sở VH, TT&DL đã chú trọng triển khai, hoàn thiện các tiêu chí VH và cơ sở vật chất VH trong xây dựng nông thôn mới. Tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án đầu tư hệ thống thiết chế VH, thể thao các cấp từ năm 2021-2030, trong đó đã tham mưu ban hành Kế hoạch số 316/KH-UBND đầu tư Trung tâm VH-Học tập cộng đồng xã; khu liên hợp thể dục thể thao huyện và tổ hợp thể thao xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Với sự quan tâm của Sở VH,TT&DL, UBND các huyện, thành phố đã ưu tiên đầu tư hoàn thiện hệ thống thiết chế VH, thể thao, từng bước tạo không gian sinh hoạt VH lành mạnh cho người dân địa phương.


Người dân hành hương tại Miếu thờ Bà Chúa xứ - Khu di tích Quốc gia đặc biệt Gò Tháp

Đến nay, toàn tỉnh có 93/115 xã có Trung tâm VH-Học tập cộng đồng được xây dựng mới, cải tạo nâng cấp đạt chuẩn; 316 nhà VH ấp, 39 nhà VH liên ấp, 10 nhà VH ấp được cải tạo, nâng cấp đạt chuẩn theo quy định của Bộ VH,TT&DL. Tại các xã, thị trấn, các nhà VH và nhà VH liên ấp là nơi tổ chức các hoạt động sinh hoạt Hội, Câu lạc bộ, tập huấn kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, văn nghệ, thể thao... Đặc biệt, Sở VH,TT&DL cùng các ngành liên quan đã chủ động, sáng tạo triển khai các dịch vụ mới trong hoạt động thư viện, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa thư viện từng bước đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân và góp phần tuyên truyền, phát triển VH đọc trong công đồng. Công tác bảo tồn, tôn tạo và khai thác hiệu quả giá trị các di tích VH, lịch sử cách mạng, làng nghề truyền thống được quan tâm, đạt những kết quả nhất định. Năm 2021, toàn tỉnh có 7 di tích lịch sử - VH cấp tỉnh được công nhận, nâng tổng số di tích (DT) được xếp hạng là 94 DT (1 DT Quốc gia đặc biệt, 16 DT Quốc gia và 77 DT cấp tỉnh), nhiều DT được xếp hạng đã trở thành điểm DL hấp dẫn, thu hút khách tham quan trong và ngoài tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trong thời gian tới, Sở VH, TT&DL tiếp tục tham mưu UBND tỉnh và phối hợp cùng các sở, ngành sử dụng hiệu quả các nguồn vốn được phân khai đầu tư bảo tồn, phát huy các giá trị VH truyền thống, mang nét đặc trưng, gắn với phát triển DL. Không chỉ tập trung đầu tư phát triển lĩnh vực VH, DL, Sở VH, TT&DL còn quan tâm, đẩy mạnh công tác xã hội hóa DL, kêu gọi sự tham gia của cộng đồng dân cư địa phương vào khai thác phát triển DL. Duy trì, phát triển các mô hình điểm tham quan DL nông nghiệp cộng đồng, DL nông nghiệp, trải nghiệm làng nghề... Đồng thời khuyến khích và tạo điều kiện cho cộng đồng dân cư tham gia đầu tư, phát triển DL. Xây dựng kế hoạch, thực hiện đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp các công trình VH, DT lịch sử -VH; phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện các dự án nhà trưng bày Xứ ủy Nam bộ và Văn hóa Óc Eo; đường vành đai Tây Bắc; Thiền viện Trúc lâm Tháp Mười; phương án Đổi mới trưng bày Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp...

Sở VH, TT&DL chủ động phối hợp với các ngành, địa phương tiếp tục khảo sát, đánh giá hiện trạng hoạt động của các thiết chế VH, ưu tiên đầu tư hoàn thiện các thiết chế VH tại cơ sở, các địa phương trong lộ trình thực hiện nông thôn mới. Thực hiện hiệu quả đảm bảo chất lượng và thời gian hoàn thành các công trình xây dựng cơ bản của ngành, nhất là tập trung đầu tư xây dựng Trung tâm VH-Học tập cộng đồng xã; khu liên hợp thể dục thể thao huyện và tổ hợp thể thao xã trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 316/KH-UBND của UBND tỉnh. Ngoài ra, Sở VH, TT&DL tiếp tục phối hợp với các ngành, chính quyền địa phương, đổi mới, cải tiến các nội dung, hình thức sinh hoạt VH tại các nhà VH và nhà VH liên ấp. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc, tạo mọi điều kiện cho người đọc tiếp cận tối đa các nguồn tài nguyên thông tin góp phần phát triển VH đọc trong cộng đồng.

H.An

Gửi bình luận của bạn