Chú trọng tạo nguồn và bồi dưỡng chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên

Cập nhật ngày: 06/05/2022 09:13:32

ĐTO - Năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), UBND các huyện, thành phố đã chủ động triển khai, thực hiện nghiêm công tác quản lý, rà soát, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên (GV), cán bộ quản lý (CBQL) phù hợp với từng điều kiện thực tế của địa phương. Qua đó, phát huy tích cực, hiệu quả công tác dạy và học theo Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) và GDPT 2018.


Giáo viên tham gia bồi dưỡng giảng dạy Chương trình giáo dục phổ thông 2018 do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức

Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố đã tham mưu UBND các huyện, thành phố thực hiện công tác tuyển dụng, bố trí, luân chuyển dựa trên cơ sở các quy định của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh, Sở GD&ĐT. Đội ngũ CBQL, GV được sắp xếp, bố trí gắn với việc bảo đảm định mức GV cấp học và phù hợp với việc rà soát, sắp xếp, điều chỉnh lại các cơ sở giáo dục. Đối với việc chuẩn bị đội ngũ CBQL, GV giảng dạy Chương trình GDPT 2018, theo Sở GD&ĐT, hiện nay đã cơ bản đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu và đáp ứng yêu cầu về chất lượng cho việc triển khai Chương trình GDPT 2018.

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiện toàn và nâng chất lượng hiệu quả nguồn nhân lực CBQL và GV giảng dạy theo Chương trình GDPT 2018 theo lộ trình, Sở GD&ĐT tham mưu UBND tỉnh, phối hợp với các ngành tiếp tục rà soát, đánh giá đội ngũ GV và CBQL theo chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp GV, trên cơ sở đó, xây dựng, thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao năng lực thường xuyên và theo lộ trình. Tại các huyện, thành phố, CBQL, GV các trường được Phòng GD&ĐT, Ban giám hiệu các trường cử tham gia các lớp tập huấn về công tác quản lý, chuyên môn, bồi dưỡng theo Chương trình GDPT 2018. Ngoài ra, CBQL, GV còn tham gia các hội thảo, thao giảng, tọa đàm, trao đổi nghiệp vụ với các chuyên gia từ Bộ GD&ĐT, Hội đồng bộ môn cấp tỉnh, huyện, thành phố... Qua đó, CBQL, GV chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, giảng dạy HS các khối lớp tham gia Chương trình GDPT mới.

Chuẩn bị nguồn GV giảng dạy đối với một số môn theo Chương trình GDPT 2018, Sở GD&ĐT phối hợp với các đơn vị đào tạo triển khai, thực hiện các giải pháp, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ GV Tiếng Anh, Tin học và Công nghệ... Đồng thời có giải pháp hướng dẫn tìm nguồn GV thông qua công tác tuyển dụng, ký hợp đồng lao động, hợp đồng thỉnh giảng, biệt phái hoặc đặt hàng đào tạo mới, đào tạo liên thông; đào tạo nâng trình độ chuẩn... Trong đó, ưu tiên cho đối tượng cần đào tạo, đặt hàng đào tạo, đào tạo văn bằng 2, liên thông, theo địa chỉ, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp đại học chuyên ngành phù hợp muốn trở thành GV để đáp ứng kịp thời nhu cầu, nguồn tuyển dụng GV theo lộ trình thực hiện chương trình GDPT 2018...

Sở GD&ĐT phối hợp với Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố cử GV, CBQL tham gia các chương trình bồi dưỡng qua mạng Internet hoặc tổ chức thường xuyên hoặc kết hợp gắn nội dung bồi dưỡng thường xuyên với nội dung sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn trong trường và cụm trường. Song song đó, Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố hướng dẫn và yêu cầu các đơn vị trường chọn cử đội ngũ GV cốt cán tham gia dạy mẫu rút kinh nghiệm. Đồng thời hướng dẫn và khuyến khích các đơn vị trường tổ chức sinh hoạt chuyên môn và hướng dẫn GV trong tổ, nhóm chuyên môn tham gia cùng xây dựng kế hoạch chuyên môn, nghiệp vụ khi thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới.

Chuẩn bị nguồn nhân lực CBQL, GV giảng dạy Chương trình GDPT và Chương trình GDPT 2018 cho năm học 2022-2023, Sở GD&ĐT, UBND các huyện, thành phố tiếp tục việc tuyển dụng, bố trí, sắp xếp đội ngũ, trong đó ưu tiên biên chế để tuyển dụng GV cho những môn học Tin học, Tiếng Anh; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo GV để cung cấp nhu cầu sử dụng, đáp ứng kịp thời nguồn tuyển dụng theo lộ trình đổi mới Chương trình GDPT 2018.

C.P.

Gửi bình luận của bạn