Chuyển 2 nội dung có dấu hiệu “lợi ích nhóm” về sách giáo khoa sang Bộ Công an

Cập nhật ngày: 30/12/2022 05:23:50

2 nội dung gồm: Hướng dẫn sử dụng sách bài tập, sách tham khảo giữa Bộ GD-ĐT và Công ty TNHH MTV Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam; nội dung về lựa chọn nhà thầu cung cấp giấy in để sản xuất sách giáo khoa theo phương thức chào hàng cạnh tranh của Công ty TNHH MTV Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam.


Có dấu hiệu vi phạm trong quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa, thẩm định, duyệt, xuất bản, in và phát hành sách giáo khoa tại Bộ GD-ĐT

Chiều 29/12, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm (TTCP) đã ký thông báo Kết luận thanh tra chuyên đề công tác quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo; (thời kỳ thanh tra từ 1/1/2014 đến 31/12/2018); đồng thời kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho chuyển thông tin 2 nội dung trên sang Bộ Công an xem xét, xử lý theo quy định.

Với thời kỳ thanh tra trên, TTCP tiến hành thanh tra tại Bộ GD-ĐT về sách giáo khoa (việc quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa, thẩm định, duyệt, xuất bản, in và phát hành sách giáo khoa); việc quản lý, triển khai, thực hiện một số dự án đầu tư cho giáo dục, đào tạo. Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến yêu cầu TTCP thực hiện theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, TTCP đã kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, lãnh đạo Bộ GD-ĐT được phân công phụ trách (theo từng thời kỳ).

TTCP cũng kiến nghị về xử lý kinh tế đối với Công ty TNHH MTV Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Do thời kỳ thanh tra từ 2014-2018, trong khi đó sách giáo khoa được nhà xuất bản này thực hiện đăng ký giá từ năm 2011 nên chưa xác định được cụ thể, chính xác số tiền gia đình học sinh (là khách hàng) đã mua sách giáo khoa cao hơn giá sách giáo khoa mà nhà xuất bản phải đăng ký đúng giá từ năm 2011 đến nay.

Vì thế, nhà xuất bản này phải nộp ngân sách nhà nước toàn bộ số tiền gia đình học sinh đã mua sách giáo khoa cao hơn sách giáo khoa mà nhà xuất bản phải đăng ký đúng giá từ năm 2011 đến nay, ngay sau khi Bộ Tài chính ban hành kết luận thanh tra, kiểm tra các yếu tố hình thành giá sách giáo khoa từ năm 2011 (trong đó có số tiền trên 85,1 tỷ đồng trong thời kỳ thanh tra từ 2014 đến năm 2018, do nhà xuất bản trên phân bổ chi phí chưa đúng tỷ lệ doanh thu của sách giáo khoa, hạch toán không đúng thuế suất giá trị gia tăng đầu vào của 3 loại giấy in, tính thuế giá trị gia tăng đối với chi phí lãi vay chưa đúng quy định).

Theo ĐỖ TRUNG (SGGPO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn