Những lưu ý về công tác tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2023 - 2024

Cập nhật ngày: 31/05/2023 11:00:07

ĐTO - Trong tháng 5/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố đã có văn bản hướng dẫn các đơn vị trường Tiểu học, THCS trong toàn tỉnh tập trung thực hiện công tác tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2023 - 2024. Theo đó, các đơn vị Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường Tiểu học, THCS khi tổ chức công tác tuyển sinh phải đúng tuyến, đúng chỉ tiêu, đảm bảo cân đối về sĩ số học sinh tại các trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Phụ huynh học sinh tại TP Cao Lãnh đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ thống Website của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Cao Lãnh

Hiện nay, để vận động, huy động học sinh trên địa bàn ra lớp, đối với tuyển sinh lớp 1, Ban Giám hiệu các trường Tiểu học phối hợp cùng UBND các xã, phường, thị trấn tiến hành rà soát trẻ em trong độ tuổi vào lớp 1 đang ngụ tại địa phương và thông báo đến phụ huynh học sinh nắm, hướng dẫn liên hệ nộp hồ sơ, đảm bảo đúng thời gian, đối tượng. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 1 đối với các trường Tiểu học; phân công cán bộ giám sát công tác tuyển sinh; kiểm tra kết quả tuyển sinh của các trường. Đồng thời thành lập các Hội đồng tuyển sinh tại các trường THCS, phân công cán bộ giám sát, kiểm tra công tác tuyển sinh vào lớp 6 tại các đơn vị trường. Đối với tuyển sinh lớp 6, Ban Giám hiệu các trường Tiểu học thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp 6 của các trường THCS đến phụ huynh, học sinh, hướng dẫn, hỗ trợ phụ huynh, học sinh làm hồ sơ dự tuyển. Cử người nhận hồ sơ, lập danh sách học sinh tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS theo nguyện vọng của học sinh, gửi về trường THCS kèm theo hồ sơ học sinh. 

Tại TP Sa Đéc, năm học 2023 - 2024, các trường Tiểu học trên địa bàn dự kiến tuyển sinh 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1, với chỉ tiêu tuyển sinh là 1.890 em vào học tại 14 điểm trường Tiểu học. Thời gian tuyển sinh đối với học sinh khối lớp 1 các trường Tiểu học: Phú Mỹ, Trưng Vương, Vĩnh Phước, Kim Đồng (dành cho các học sinh thuộc diện trong tuyến) từ ngày 17/7 - 19/7/2023; từ ngày 24/7 - 25/7/2023 (dành cho các học sinh thuộc diện ngoài tuyến). Các đơn vị trường còn lại trên địa bàn (học sinh thuộc diện trong tuyến) thời gian tuyển sinh từ ngày 17/7 - 25/7/2023 và học sinh thuộc diện ngoài tuyến thời gian tuyển sinh chậm nhất vào ngày 11/8/2023. Các trường THCS tại TP Sa Đéc sẽ tuyển 2.025 học sinh vào học tại 5 trường THCS. Theo kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THCS sẽ tuyển 2 đợt, từ ngày 19 - 21/6/2023 (đợt 1) và 26 - 27/6 (đợt 2).

Tại TP Cao Lãnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đã thông tin các nội dung liên quan đến công tác tuyển sinh năm học 2023 - 2024 đến các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn. Theo đó, chỉ tiêu tuyển sinh đối với các khối lớp đầu cấp học là 7.565 em. Trong đó, cấp Tiểu học là 2.610 em, THCS là 3.340 em. Địa bàn tuyển sinh lớp 1 gồm: trẻ trong và ngoài địa bàn TP Cao Lãnh, các đối tượng là con của cán bộ công chức, viên chức, người lao động đang làm việc trong các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp. Đối với các trường Tiểu học, thời gian tuyển sinh trực tuyến từ ngày 20/7 - 24/7/2023, thời gian nhận hồ sơ từ ngày 26/7 - 31/7/2023. Đối với tuyển sinh lớp 6, các trường THCS tuyển 100% học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học trên địa bàn TP Cao Lãnh, trong đó, Trường THCS Kim Hồng (Phường 3) nhận hồ sơ từ ngày 1/6 - 3/6/2023; đối với các trường THCS còn lại thời gian nhận hồ sơ từ ngày 12 - 16/6/2023.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, đối với công tác tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2023 - 2024, các Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện theo chức năng phân cấp. Trong đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các đơn vị trường Tiểu học, THCS trong toàn tỉnh nghiêm túc thực hiện các hướng dẫn, quy định về công tác tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2023 - 2024. Khi thực hiện công tác tuyển sinh phải đảm bảo huy động tất cả các học sinh trong độ tuổi đến trường, đặc biệt là đối với học sinh các lớp đầu cấp.

Cùng với công tác tuyển sinh, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố giám sát công tác tuyển sinh tại các đơn vị trường trên địa bàn, trong đó, chú trọng tính công khai, công bằng, đúng tuyến, đúng đối tượng, không để xảy ra các trường hợp lợi dụng công tác tuyển sinh để “chạy” trường, “chạy” lớp. Các trường Tiểu học, THCS phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn thông báo rộng rãi các chỉ tiêu, đối tượng, hồ sơ đến phụ huynh, học sinh, cử nhân viên hướng dẫn phụ huynh học sinh bổ sung các yêu cầu theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh, học sinh hoàn thiện các hồ sơ đúng thời gian, quy định.

H.AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn