Khai trương Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học Trường Đại học Đồng Tháp

Cập nhật ngày: 24/05/2023 11:44:55

ĐTO - Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học Trường Đại học Đồng Tháp (ĐHĐT) là cơ sở giáo dục trực thuộc Trường ĐHĐT, nằm ngoài khuôn viên của Trường, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp.

Được sự cho phép của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp, sáng ngày 24/5, Trường ĐHĐT tổ chức khai trương Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học Trường ĐHĐT (số 15, đường Trương Định, Phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).


Đại biểu thực hiện nghị thức khai trương Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học Trường Đại học Đồng Tháp

Trung tâm hoạt động đúng theo qui định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học ban hành kèm theo Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ông Hồ Văn Thống – Hiệu trưởng Trường ĐHĐT cho biết, việc thành lập Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học Trường ĐHĐT thể hiện sự năng động, đào đạo đa ngành, đa lĩnh vực của Trường, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, công chức, viên chức, người lao động,…nâng cao trình độ về ngoại, ngữ tin học. Trung tâm là một môi trường học tập hiện đại và chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế.

TN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn