Sinh viên Đại học Đồng Tháp nhận học bổng Hessen

Cập nhật ngày: 21/07/2021 05:15:31

Năm học 2020-2021, vượt qua nhiều hồ sơ và các tiêu chí tuyển chọn, 3 sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp là: Lê Trường Giang - ngành Quản trị kinh doanh, Trần Thị Ngọc Dể- ngành Ngôn ngữ Anh, Nguyễn Ngọc Thảo Như - ngành Sư phạm tiếng Anh đã xuất sắc nhận được học bổng của Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen và Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới của CHLB Đức (gọi tắt là học bổng Hessen). Mỗi suất học bổng trị giá 216 Euro, tương đương 5,8 triệu đồng.

Ngoài số tiền học bổng, mỗi sinh viên nhận học bổng còn nhận được giấy “Chứng nhận học bổng” với đầy đủ thông tin cá nhân của sinh viên, có chữ ký của ngài Bộ trưởng Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen. Tiêu chuẩn để được nhận học bổng Hessen là các sinh viên tiêu biểu, phải có thành tích học tập tốt; vượt lên hoàn cảnh khó khăn; sinh viên vùng sâu, vùng xa, là con em dân tộc thiểu số, diện chính sách xã hội, đặc biệt ưu tiên cho sinh viên nữ. Đặc biệt có tham gia các hoạt động xã hội (tiêu chí ưu tiên) như: hiến máu nhân đạo, thanh niên tình nguyện, hỗ trợ đồng bào bão lụt, thiên tai...

Thanh Nguyên

 

Gửi bình luận của bạn