Tiếp tục tăng cường quản lý hoạt động dạy và học trực tuyến

Cập nhật ngày: 25/11/2021 05:20:13

ĐTO - Thực hiện nhiệm vụ tổ chức dạy học trực tuyến để phòng dịch Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) không chỉ tập trung tập huấn, hướng dẫn công tác chuyên môn, chương trình, nội dung bài học mà còn tổ chức kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh các vấn đề phát sinh, liên quan đến việc dạy và học trực tuyến trong toàn ngành.


Giáo viên thực hiện việc giảng dạy trực tuyến trong năm học 2021-2022

Hiện nay, tất cả học sinh (HS), học viên từ lớp 5 đến lớp 12 trong tỉnh đã tham gia học trực tuyến. Đối với các HS, học viên trước đây chưa có thiết bị học trực tuyến, các cơ sở giáo dục đã linh hoạt tổ chức học bằng các biện pháp bố trí thời khóa biểu học trực tuyến xen kẽ giữa các lớp, khối lớp hoặc bố trí các em chưa có thiết bị cùng tham gia học theo nhóm nhỏ phù hợp đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Các giáo viên (GV) giao bài, tài liệu và hướng dẫn cha mẹ HS giúp con em tự học, hướng dẫn học trên các kênh của truyền hình Quốc gia đối với HS từ lớp 1 - lớp 4; hướng dẫn cha mẹ chăm sóc con em đối với các cháu mầm non theo chương trình, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo phòng chuyên môn tổ chức thành lập Đoàn kiểm tra tại các đơn vị trường THCS-THPT, THPT. Tại các điểm đến, phòng chuyên môn trực thuộc Sở GD&ĐT tiến hành dự giờ thăm lớp được 83 tiết ở 12 môn học. Qua thực tế dự giờ tại các lớp, đa số các đơn vị đã triển khai các kế hoạch dạy học trực tuyến, thành lập tổ kĩ thuật, hỗ trợ HS. Các đơn vị trường đã sử dụng hệ thống LMS để quản lý việc dạy và học, đầu tư nghiên cứu các phần mềm dạy học, thiết bị dạy học, bảng viết điện tử... Đội ngũ GV đã xây dựng kế hoạch bài dạy (giáo án) phù hợp với tiết dạy trực tuyến, thể hiện đủ 3 bước trước – trong-sau tiết trực tuyến. Nội dung kế hoạch bài dạy đảm bảo kiến thức chuẩn cần đạt theo hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022 của Sở GD&ĐT. GV còn giao nội dung bài tập cho HS thực hiện ở nhà nhằm giảm thời gian tương tác trên tiết dạy, trong mỗi tiết dạy GV và HS thực hiện hỏi đáp, phát biểu. Đối với công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong dạy, học trực tuyến, tại các đơn vị trường đã thiết lập và kiểm soát được quyền điều khiển lớp học, quản lý HS, giám sát việc vào ra của HS trong buổi học, ứng dụng, sử dụng tốt phần mềm.

Qua kiểm tra, thực tế vẫn còn những hạn chế đối với việc dạy và học trực tuyến như một số đơn vị vẫn chưa sử dụng hệ thống LMS hoặc hệ thống phần mềm quản lý dạy học trực tuyến (còn quản lý theo hình thức thủ công). Một số đơn vị chưa tạo sự thống nhất trong trong sử dụng phần mềm dạy học tương tác trực tiếp, dẫn đến trong cùng 1 lớp HS phải cài nhiều phần mềm khác nhau mới có thể học được tất cả các môn. Các đơn vị trường vẫn còn tình trạng, xếp thời khóa biểu quá nhiều tiết trên buổi học, điều này chưa đúng theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT tại Công văn số 1463/SGDĐT-CTTT là không xếp quá 3 tiết học trên một buổi học. GV giao bài tập qua mạng xã hội Zalo, khi nhận xét bài chiếu cả màn hình Zalo cá nhân cho HS xem, thậm chí vẫn còn chia sẻ toàn màn hình máy tính khi dạy học trong khi chưa tắt các thông báo của các ứng dụng khác gây nguy cơ mất an toàn trong quá trình dạy học, nhất là nếu sơ suất lộ, lọt những thông tin, hình ảnh,... không phù hợp với lứa tuổi HS. Ngoài ra, chưa quan tâm đến việc yêu cầu HS đặt tên theo quy định để thuận tiện cho kiểm diện và bao quát lớp trong quá trình giảng dạy trực tuyến, hoặc chưa lấy quyền chủ trì của lớp học, chưa kiểm soát được sự vào ra của HS, người lạ,...

Đảm bảo an toàn trong quá trình giảng dạy trực tuyến, Sở GD&ĐT đã tổ chức hội nghị ghi nhận những thuận lợi, khó khăn từ các đơn vị trường trong quá trình tổ chức thực hiện, đồng thời có những giải pháp chấn chỉnh. Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị trường, quán triệt đến GV phải sử dụng hệ thống LMS hoặc sử dụng hệ thống phần mềm quản lý dạy học trực tuyến tốt để tổ chức các hoạt động dạy học, kiểm tra đánh giá HS. Thống nhất sử dụng 1 phần mềm dạy học trực tuyến cho đơn vị hoặc thống nhất trong 1 lớp học, tránh tình trạng 1 lớp học mà HS phải sử dụng nhiều phần mềm. Hiệu trưởng các đơn vị chỉ đạo Tổ chuyên môn thường xuyên tổ chức khảo sát, dự giờ dạy trực tuyến của GV trong đơn vị, góp ý, tư vấn, rút kinh nghiệm tiết dạy.

Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT tiếp tục tăng cường công tác hỗ trợ các GV trong việc tổ chức dạy học trực tuyến; quán triệt và yêu cầu GV tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung hướng dẫn đảm bảo an ninh, an toàn trong dạy và học trực tuyến. Hiện Sở GD&ĐT đang tập trung chỉ đạo việc tổ chức kiểm tra đánh giá HS giữa kỳ 1 của các cơ sở giáo dục đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, đánh giá đúng năng lực và chuyên cần của HS. Các đơn vị trường xây dựng kế hoạch tập huấn cho GV thường xuyên về việc đảm bảo an ninh, an toàn trong dạy và học theo đúng quy định.

C.P.

Gửi bình luận của bạn