Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh

Cập nhật ngày: 27/11/2021 05:58:52

ĐTO - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, các nhiệm vụ được triển khai khi chưa có sự cố xảy ra như: tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thông tin mạng; triển khai các chương trình huấn luyện, diễn tập; phòng ngừa sự cố, giám sát phát hiện sớm sự cố; các điều kiện sẵn sàng ứng phó, ứng cứu, khắc phục sự cố; xây dựng phương án ứng phó, ứng cứu đối với một số tình huống sự cố cụ thể.

Khi có sự cố xảy ra sẽ thực hiện tiếp nhận, phân tích, ứng cứu ban đầu và thông báo sự cố; triển khai ứng cứu, ngăn chặn và xử lý sự cố; xử lý sự cố, gỡ bỏ mã độc và khôi phục hệ thống; tổng kết, đánh giá.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thành phố bố trí cán bộ, công chức phụ trách công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng tại cơ quan, đơn vị và địa phương; kịp thời thông báo về Sở Thông tin và Truyền thông khi có sự thay đổi cán bộ, công chức tham mưu công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên trách về ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh, có trách nhiệm triển khai kế hoạch, đồng thời, là thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia.

Kế hoạch nhằm bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin quan trọng trên địa bàn tỉnh và khả năng thích ứng một cách chủ động, linh hoạt, giảm thiểu các nguy cơ mất an toàn thông tin trên mạng.

PV

Gửi bình luận của bạn