Công ty CP Du lịch Đồng Tháp

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Cập nhật ngày: 11/03/2019 05:50:48

ĐTO - Ngày 9/3, Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Tháp tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 nhằm đánh giá kết quả thực hiện năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.


Cổ đông biểu quyết thống nhất chiến lược kinh doanh năm 2019

Năm 2018, Công ty CP Du lịch Đồng Tháp vẫn còn gặp nhiều khó khăn (Khách sạn Sông Trà mới đưa vào hoạt động và đổi tên thành Khách sạn Sao Mai; cơ sở vật chất tại khu vực Sa Đéc xuống cấp; sự cạnh tranh giữa các đơn vị sản xuất ngày càng gay gắt...). Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực cùng việc đưa ra các giải pháp đồng bộ của đơn vị, hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty năm qua vẫn đạt mức tăng trưởng khá, doanh thu đạt 68 tỷ đồng, lãi trước thuế 4,4 tỷ đồng.

Tại Đại hội, các cổ đông thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Theo đó, Công ty CP Du lịch Đồng Tháp đặt ra các mục tiêu: doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh là 100 tỷ đồng; lợi nhuận 10 tỷ đồng; tỷ lệ chia cổ tức 6%/vốn điều lệ; thu nhập bình quân đầu người 5 triệu đồng/người/tháng.

Công ty cũng đề ra giải pháp nhằm đạt được mục tiêu đề, đó là sẽ tập trung vào việc nâng cao năng lực quản trị tài chính; điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh; cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến để đáp ứng đủ năng lực cho việc quản trị Công ty theo định hướng phát triển; tìm kiếm thêm nhà cung cấp mới, phát triển sản phẩm mới, khác biệt; nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng....

Mỹ Nhân

Gửi bình luận của bạn