Đầu tư dự án Cụm công nghiệp Quảng Khánh

Cập nhật ngày: 31/12/2021 10:08:13

ĐTO - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cụm công nghiệp Quảng Khánh (giai đoạn 1).

Mục tiêu đầu tư là chuẩn bị các điều kiện nhằm thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư hạ tầng; thực hiện kế hoạch tập trung hóa sản xuất của tỉnh nhằm di dời các cơ sở sản xuất rải rác gây tác động xấu đến môi trường trên địa bàn, từng bước hiện đại hóa công nghiệp.

Hình thành cụm công nghiệp phát huy thế mạnh của địa phương về ngành công nghiệp hóa dược, thuận lợi trong việc bố trí di dời các doanh nghiệp kinh doanh trong ngành dược và công nghiệp phụ trợ ra khỏi khu đô thị, khu đông dân cư trên địa bàn thành phố và tạo điều kiện thuận lợi tập trung các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất với nhau phát huy năng lực sản xuất, tiềm năng lợi thế địa phương, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và tạo thêm việc làm cho lao động địa phương.

Song song đó, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng của tỉnh Đồng Tháp nói riêng và tạo sự liên kết phát triển giữa các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, đưa vùng đồng bằng sông Cửu Long hội nhập với sự phát triển của cả nước.

Quy mô đầu tư với diện tích gần 16,8ha. Dự án đầu tư có hệ thống đường giao thông; hệ thống thoát nước mưa và ống cấp nước, thoát nước bẩn; hệ thống điện chiếu sáng, cấp điện; hệ thống cứu hỏa; cổng, hàng rào xung quanh cụm công nghiệp; lát gạch vỉa hè, cây xanh thảm cỏ.

Tổng mức đầu tư dự án gần 217 tỷ đồng, từ vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 (nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh). Địa điểm thực hiện dự án tại TP Cao Lãnh và huyện Cao Lãnh; thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 - 2024.

Chủ đầu tư hợp phần xây lắp là Trung tâm Đầu tư và Khai thác hạ tầng (Ban Quản lý Khu kinh tế Đồng Tháp). Chủ đầu tư hợp phần đền bù, giải phóng mặt bằng là Trung tâm Phát triển quỹ đất (Sở Tài nguyên và Môi trường). Hội đồng nhân dân tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

NHẬT ANH

Gửi bình luận của bạn