Hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay tiêu dùng

Cập nhật ngày: 03/05/2023 05:26:24

ĐTO - Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 59 ngày 23/4/2023 về giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay tiêu dùng, phục vụ nhu cầu đời sống.

Theo đó, Chính phủ thống nhất chủ trương với kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước về giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay tiêu dùng, phục vụ nhu cầu đời sống. Ngân hàng Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao khẩn trương xem xét, quyết định và sớm ban hành Thông tư hướng dẫn tổ chức tín dụng thực hiện, bảo đảm phù hợp, chặt chẽ, khả thi, hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm soát và giám sát thực hiện chính sách theo quy định pháp luật, hạn chế rủi ro, không để lạm dụng, trục lợi, thất thoát, vi phạm pháp luật. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 23/4/2023.

T.T

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn