Huyện Lai Vung phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022

Cập nhật ngày: 23/11/2021 10:51:39


Những năm gần đây, quýt hồng lên chậu là sản phẩm thế mạnh của huyện Lai Vung

ĐTO - UBND tỉnh vừa đưa huyện Lai Vung vào kế hoạch thực hiện huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2022. Theo đó, Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM và tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn UBND huyện Lai Vung trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí đạt chuẩn huyện NTM năm 2022. UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Lai Vung phải tập trung thực hiện các chỉ tiêu xây dựng NTM, có lộ trình kế hoạch, mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM.

Nhật Nam

Gửi bình luận của bạn