Nâng cao chất lượng điện nông thôn tại 8 xã biên giới

Cập nhật ngày: 26/02/2021 11:30:53

ĐTO - Theo Sở Công Thương, thực hiện Đề án phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự 8 xã biên giới, năm 2020, Công ty Điện lực Đồng Tháp phối hợp với UBND huyện Hồng Ngự, Tân Hồng và TP.Hồng Ngự triển khai thực hiện đầu tư cải tạo, phát triển hệ thống lưới điện phân phối của 8 xã biên giới.

Đối với đường dây trung thế, năm qua sửa chữa, cải tạo 0,9km; xây dựng mới là 6,8km. Đường dây hạ thế sửa chữa, cải tạo 4,43km; xây dựng mới 14,19km và phát triển 11 trạm biến áp phân phối, tổng dung lượng 958kVA. Tổng vốn đầu tư là 9.350 triệu đồng. Tình hình bán điện sang Campuchia năm 2020 tại điểm Cửa khẩu Dinh Bà trên 10,3 triệu kWh; Cửa khẩu Thường Phước trên 2,6 triệu kWh.

Về đầu tư phát triển hạ tầng thương mại, năm 2020, lồng ghép từ các nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia và nguồn vốn địa phương đã đầu tư xây dựng mới, nâng cấp - mở rộng 3 công trình (chợ Biên giới Thông Bình, chợ Cả Sách, chợ thực phẩm Thường Phước). Tổng vốn đầu tư là 2.219 triệu đồng.

Theo Sở Công Thương, đối với 8 xã biên giới luôn được sự quan tâm của các ngành, các cấp tập trung huy động các nguồn lực, vận dụng các chính sách hỗ trợ để đầu tư phát triển mạng lưới điện và phát triển hạ tầng thương mại. Qua đó, đáp ứng được nhu cầu của địa phương. Đến nay, có 8/8 xã đạt tiêu chí 4 về điện nông thôn và hộ dân sử dụng điện đạt 99,96%.

Về đầu tư phát triển hạ tầng thương mại các xã vùng biên giới, hiện nay, có 8/8 xã đạt tiêu chí 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. Tuy nhiên cần bổ sung nguồn vốn để cải tạo một số hạng mục công trình trong khuôn viên chợ. Hoạt động thương mại biên giới những năm gần đây có phát triển, góp phần mở rộng giao lưu kinh tế thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện đời sống của cư dân biên giới. Mức thu nhập bình quân của người dân tại đây còn thấp, sức mua yếu, dân cư ở một số cửa khẩu còn thưa thớt nên hoạt động thương mại chậm phát triển.

Trong năm 2021, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư phát triển lưới điện trung, hạ thế năm 2021 của UBND tỉnh ban hành. Theo đó, chú trọng ưu tiên tập trung các công trình điện thuộc các xã biên giới để nâng cao chất lượng điện nông thôn. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 18.472 triệu đồng. Trong công tác đầu tư phát triển hạ tầng thương mại xây dựng mới 1 công trình, nâng cấp 2 công trình (chợ Thông Bình, chợ bách hóa Thường Phước Thường, chợ Cầu Muống), với tổng vốn đầu tư dự kiến là 8.568 triệu đồng (gồm vốn ngân sách tỉnh và vốn xã hội hóa)...

Y DU

Gửi bình luận của bạn