Nguồn vốn tín dụng chính sách tăng

Cập nhật ngày: 10/06/2024 03:31:17

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240610033207dt1-1.mp3

 

ĐTO - Theo Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, 5 tháng đầu năm, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt hơn 5.661,6 tỷ đồng, tăng hơn 154,5 tỷ đồng so với năm 2023.


Cán bộ tín dụng Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh triển khai những nội dung cần biết cho hộ dân trước khi giải ngân vốn vay tại Điểm giao dịch xã Mỹ Ngãi, TP Cao Lãnh

Trong đó, nguồn vốn cân đối từ Trung ương là gần 4.221,9 tỷ đồng; nguồn vốn huy động của tổ chức, cá nhân trên 754,5 tỷ đồng, tăng hơn 46 tỷ đồng so với đầu năm; nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương hơn 685,2 tỷ đồng, tăng 87 tỷ đồng so với năm 2023, hoàn thành 259,37% kế hoạch (nguồn vốn nhận ủy thác cấp tỉnh đạt gần 522,2 tỷ đồng, tăng 60 tỷ đồng; nguồn vốn nhận ủy thác cấp huyện đạt hơn 163 tỷ đồng, tăng 27 tỷ đồng, 12/12 phòng giao dịch đã hoàn thành kế hoạch năm 2024).

Doanh số cho vay đạt trên 723,4 tỷ đồng, với 20.776 lượt hộ vay vốn. Trong đó, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 11.677 lượt hộ; cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 5.915 lượt hộ; cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 846 lượt hộ; cho vay 818 lượt hộ mới thoát nghèo, 536 lượt hộ cận nghèo, 262 lượt hộ nghèo...

TN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn