Phát triển Hợp tác xã liên kết sản xuất, tiêu thụ gắn với truy xuất nguồn gốc, mã vùng

Cập nhật ngày: 27/07/2022 11:03:22

ĐTO - Hướng tới sự phát triển bền vững, TP Hồng Ngự quan tâm thực hiện phát triển, củng cố hợp tác xã liên kết sản xuất, tiêu thụ gắn với truy xuất nguồn gốc, mã vùng trồng. Theo đó, các hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) trên địa bàn hoạt động tương đối ổn định, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cho các thành viên. Việc liên kết sản xuất, tiêu thụ được các HTXNN quan tâm, tăng cường liên kết với doanh nghiệp nhằm tiêu thụ sản phẩm nông sản cho thành viên và nông dân.


Anh Nguyễn Đức Trí ở phường An Bình B triển khai thực hiện mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ kết hợp nuôi cá.
Ảnh: Nhật Khánh

Đến cuối năm 2021, TP Hồng Ngự có 7 HTXNN với 376 thành viên, chủ yếu làm dịch vụ bơm tưới tiêu, làm đất, thu hoạch lúa. Trình độ của Hội đồng quản trị các HTXNN từng bước được nâng lên. Tổng vốn điều lệ là 9.151 triệu đồng, doanh thu năm 2021 được 5.161 triệu đồng, lợi nhuận đạt 752 triệu đồng. Thu nhập bình quân của lao động là 30 triệu đồng/năm.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, việc liên kết tiêu thụ lúa giữa HTXNN với doanh nghiệp được đẩy mạnh. Vụ đông xuân 2021-2022, các HTXNN ký hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa với công ty được gần 727ha. Vụ hè thu 2022, ký hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa được 647ha.

Các HTXNN trên địa bàn chủ yếu thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa với Công ty TNHH Highland Dragon - Chi nhánh Long An. Tuy nhiên, năm 2021, do dịch COVID-19 bùng phát làm cho lượng lúa tồn trữ nhiều nên năm 2022 công ty chỉ thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa vụ hè thu với HTXNN Số 3, xã Bình Thạnh với diện tích 200ha. Để tạo đầu ra thuận lợi cho nông sản, địa phương còn vận động Công ty Cổ phần XNK An Giang - Angimex thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa vụ hè thu 2022 với HTXNN Tân Hòa Thuận, xã Tân Hội 125ha, HTXNN An Bình B là 36,8ha. Riêng Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời liên kết với HTXNN An Bình B 51ha nếp. Đối với các diện tích còn lại, các công ty, doanh nghiệp khác liên kết sản xuất, tiêu thụ trực tiếp với nông dân.

Nhằm tạo đòn bẩy cho các HTX phát triển, từ các nguồn vốn được giao hàng năm, thành phố hỗ trợ các đơn vị thực hiện duy tu, sửa chữa các hạng mục công trình phục vụ quá trình hoạt động sản xuất. Từ nguồn vốn hỗ trợ đất trồng lúa theo Nghị định 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ, địa phương hỗ trợ HTXNN Tân Hòa Thuận, thực hiện “kiên cố hóa đường nước tưới Mương Ông Tợ (khu 2)”, với tổng mức đầu tư trên 1,15 tỷ đồng.

Từ nguồn vốn hỗ trợ miễn thu thủy lợi phí hỗ trợ HTXNN Số 1, HTXNN An Lạc thực hiện sửa chữa, nâng cấp các cống tạo nguồn với tổng mức đầu tư 838 triệu đồng. Hỗ trợ HTX Số 3, HTX Số 10 nạo vét các đường nước tưới nội đồng. Ngoài ra, từ nguồn vốn của Dự án WB9 và các nguồn khác, thành phố đầu tư, xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi phục vụ quá trình phát triển của các HTXNN trên địa bàn. Bên cạnh đó, thành phố đang tiếp tục rà soát đăng ký chính sách hỗ trợ lao động trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng làm việc có thời hạn tại các HTXNN năm 2022.

Trên tinh thần phát triển, củng cố hợp tác xã liên kết sản xuất, tiêu thụ gắn với truy xuất nguồn gốc, mã vùng trồng, năm 2022, thành phố đăng ký thiết lập và cấp mã số vùng trồng cho 491ha lúa tại các HTXNN.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động này vẫn còn một số tồn tại. Công tác vận động nông dân tham gia liên kết tiêu thụ vẫn còn hạn chế. Một số nông dân vẫn còn tập quán bán qua thương lái nên chưa quen hình thức liên kết cùng với doanh nghiệp. Đa số các HTXNN trên địa bàn thiếu vốn và khó huy động vốn góp của thành viên để mở rộng hoạt động sản xuất. Bên cạnh, các HTXNN không có tài sản nên việc tiếp cận nguồn vốn vay của các ngân hàng và tổ chức tín dụng gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, năng lực quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị còn yếu; đa số HTX làm dịch vụ còn đơn điệu, chưa đa dạng về loại hình...

Trước những thuận lợi và khó khăn trên, trong 6 tháng cuối năm 2022, TP Hồng Ngự tập trung đăng ký tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý cho Hội đồng quản trị của các HTXNN; tăng cường vận động thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa với doanh nghiệp mới, có uy tín ở trong và ngoài tỉnh; khẩn trương thực hiện các thủ tục cấp mã số vùng trồng gắn với truy xuất nguồn gốc.

Đồng thời đăng ký tham gia các đợt hội chợ xúc tiến thương mại để các thành viên của HTXNN có cơ hội tìm kiếm, kết nối với doanh nghiệp trong liên kết tiêu thụ lúa. Củng cố lại nhân sự HTX, xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh để HTXNN hoạt động hiệu quả hơn, đặc biệt chú trọng huy động vốn góp để tăng số lượng thành viên của HTX...

Y DU

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn