Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Cập nhật ngày: 11/06/2024 16:46:11

ĐTO - Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa vừa ký Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (viết tắt là Ban Chỉ đạo), gồm 24 thành viên; trong đó, ông Trần Trí Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; ông Đoàn Hữu Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh làm Phó trưởng ban.

Cục Thuế tỉnh là cơ quan thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo, làm đầu mối phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng quy chế hoạt động, thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên, xây dựng kế hoạch và các giải pháp để tăng cường công tác chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính về chủ trương, cơ chế, chính sách thúc đẩy việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh; tổng hợp các vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện để kịp thời giải quyết theo thẩm quyền và quy định; hoặc báo cáo, tham mưu đề xuất cấp thẩm quyền xem xét, xử lý.

Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị, địa phương thực hiện kịp thời, nghiêm túc kế hoạch, nội dung triển khai hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Chỉ đạo công tác phối hợp giữa cơ quan Thuế với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan tại địa phương trong triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đảm bảo việc triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Chỉ đạo các Chi cục Thuế thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ triển khai của Chi cục Thuế để làm đầu mối phối hợp, triển khai, thực hiện các công việc theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo; thành lập các Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trong các lĩnh vực kinh doanh, đảm bảo 100% giao dịch được ghi nhận và xuất đầy đủ hóa đơn điện tử. Phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp đã đăng ký nhưng không sử dụng, không sử dụng đầy đủ việc lập hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, vi phạm pháp luật về thuế.

Chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh thực hiện công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, hậu kiểm tình hình hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo chuyên ngành; đồng thời phối hợp với cơ quan Thuế để giám sát và phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đặc biệt là hành vi mua bán hóa đơn. Đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền...

NP

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn