Tháo gỡ khó khăn trong chuỗi ngành hàng rau quả chủ lực

Cập nhật ngày: 14/10/2021 06:04:01

ĐTO - Thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong chuỗi ngành hàng rau quả chủ lực trên địa bàn, UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương tham mưu xây dựng đề án tổng thể phát triển các chuỗi giá trị ngành hàng rau quả chủ lực của tỉnh qua các giai đoạn, tập trung các nguồn lực, xác định trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị liên quan; chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sở, ngành, các đơn vị liên quan và địa phương quảng bá, tìm kiếm, mở rộng thị trường cho sản phẩm rau quả của tỉnh với các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu, các kênh phân phối hiện đại, các nhà vựa, các trang thương mại điện tử, tham gia các hội chợ, hội nghị triển lãm trong và ngoài nước giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo. Đồng thời phối hợp các cấp, ngành liên quan xây dựng hệ thống thông tin minh bạch và dự báo về sản xuất, tiêu thụ nông sản để các tác nhân trong chuỗi tiếp thu và lưu ý các khuyến cáo một cách kịp thời, mạnh mẽ hơn như: thông tin nhu cầu thị trường và các điều kiện, tiêu chuẩn hàng hóa,... của các kênh tiêu thụ trong nước; dung lượng thị trường xuất khẩu còn khả năng khai thác, các chứng chỉ, điều kiện về hàng hóa, thủ tục xuất khẩu,... nhằm hỗ trợ sản phẩm nông sản của tỉnh dễ tiếp cận với nhiều thị trường trong và ngoài nước...


Thương lái thu mua quít sau khi nới lỏng giãn cách xã hội

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai có hiệu quả Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 5/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp để tăng cường liên kết giữa các bên tham gia, nhất là giữa doanh nghiệp chế biến với người nông dân và hợp tác xã; tiếp tục phát triển các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác, hội quán sản xuất với các nông dân trồng rau quả, trong đó đặc biệt chú trọng công tác nâng cao năng lực quản trị nhằm nâng cao khả năng tiếp cận thị trường, chủ động trong kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm tại thị trường trong nước và ký hợp đồng xuất khẩu...  Tỉnh cũng nghiên cứu, triển khai xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông kết nối vùng sản xuất nông nghiệp tập trung quy mô lớn, tạo thuận lợi để phát triển dịch vụ logistics, giảm chi phí vận tải, nâng cao năng lực cạnh tranh hàng hóa nông sản...

TN

Gửi bình luận của bạn