Tiến độ thực hiện các dự án phát triển đô thị còn chậm

Cập nhật ngày: 24/03/2023 03:07:35

ĐTO - Ngày 23/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn chủ trì họp trực tuyến về tình hình triển khai các dự án (DA) đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025 lĩnh vực phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn (bên trái) trao đổi với các địa phương tại cuộc họp

Theo Sở Xây dựng, các DA phát triển đô thị thuộc nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, nhằm tạo hạ tầng khung cho các đô thị gắn với việc đầu tư, kêu gọi đầu tư các DA khu đô thị, khu dân cư, khu chức năng khác và một phần cải tạo, chỉnh trang đô thị. Theo đó, với 49 DA và vốn hỗ trợ của tỉnh là 1.700 tỷ đồng, các địa phương đã triển khai hoàn thành 6 DA, đang tổ chức thi công 5 DA, đã phê duyệt 22 DA và chưa phê duyệt 16 DA. Giải ngân đến tháng 1/2023 là 562 tỷ đồng, đạt 33,1% trên tổng vốn.

Với 21 DA đường đô thị (chiếm 60,6% tổng vốn), các địa phương mới lập 13 DA đầu tư, còn 8 DA chưa lập DA đầu tư, chậm so với tiến độ; các khu vực kêu gọi đầu tư xung quanh các DA đường giao thông chưa được địa phương quan tâm; một số địa phương đến thời điểm này còn đề xuất thay đổi danh mục DA, nguồn vốn (UBND TP Cao Lãnh, TP Hồng Ngự, các huyện: Tháp Mười, Tam Nông và Thanh Bình).

Sau khi trao đổi với các ngành liên quan và địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn, thống nhất điều chỉnh danh mục DA đầu tư công lĩnh vực phát triển đô thị trên địa bàn TP Cao Lãnh, TP Hồng Ngự, các huyện: Tháp Mười, Tam Nông và Thanh Bình theo đề xuất của các địa phương và Sở Xây dựng. Đồng thời yêu cầu các địa phương phải khẩn trương lập các DA đầu tư để sớm giải ngân vốn, nếu không UBND tỉnh điều chuyển vốn, phải cam kết lộ trình thực hiện các DA, đảm bảo tiến độ; đẩy mạnh công tác đầu tư và kêu gọi đầu tư các DA phát triển đô thị liên quan nhằm đảm bảo mục tiêu chung của chương trình hỗ trợ vốn phát triển đô thị.

TN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn