Các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm quy định về lãi suất cho vay

Cập nhật ngày: 22/03/2023 05:26:32

ĐTO - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh Đồng Tháp (NHNN-ĐT) vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện quy định về lãi suất cho vay.


Hoạt động giao dịch tại Ngân hàng TMCP Á Châu, Chi nhánh Đồng Tháp

NHNN-ĐT yêu cầu các TCTD phải chấp hành nghiêm các quy định về lãi suất cho vay theo quy định tại Quyết định số 314/QĐ-NHNN. Cụ thể, mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam (VND) của TCTD đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN là 5,0%/năm; riêng đối với Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất cho vay đối với các nhu cầu vốn này là 6,0%/năm.

Lãi suất áp dụng đối với các hợp đồng tín dụng, thỏa thuận cho vay được ký kết trước ngày Quyết định 314/QĐ-NHNN có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện theo hợp đồng tín dụng, thỏa thuận cho vay đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết hợp đồng tín dụng, thỏa thuận cho vay.

NHNN-ĐT cũng yêu cầu các TCTD tiếp tục theo dõi thường xuyên, nắm bắt các nội dung truyền thông về giải pháp điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong bối cảnh hiện nay, vừa góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, vừa hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh để có cơ sở thông tin, giải đáp phù hợp cho khách hàng, nhất là các nội dung thắc mắc liên quan đến mức lãi suất cho vay, tạo sự chia sẻ, đồng thuận đến người dân, doanh nghiệp. Các đơn vị phải tích cực triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi hỗ trợ, tiết giảm chi phí hoạt động để có điều kiện giảm lãi suất cho vay nhằm chia sẻ khó khăn với khách hàng.

Đối với báo cáo tình hình thực hiện lãi suất huy động, lãi suất cho vay hàng tuần theo Công văn số 1062/ĐTH-TH ngày 15/11/2022, NHNN-ĐT yêu cầu các TCTD phải tiếp tục chỉ đạo bộ phận báo cáo cập nhật, rà soát, báo cáo đúng, trung thực tình hình thực hiện lãi suất, gửi báo cáo đúng hạn cho đến khi có văn bản dừng thực hiện...

TRANG HUỲNH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn