Tiếp tục hoàn thiện Dự án mô hình điểm phát triển sản phẩm OCOP - sản phẩm từ sen

Cập nhật ngày: 28/08/2021 06:16:22

ĐTO - Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn tại cuộc họp trực tuyến với UBND huyện Tháp Mười, đơn vị tư vấn về Dự án mô hình điểm phát triển sản phẩm OCOP - sản phẩm từ sen trên địa bàn huyện.


Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND huyện Tháp Mười và đơn vị tư vấn cần phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để hoàn chỉnh dự án. Trong đó lưu ý, đề án phải mang tính gắn kết trong tổng thể chương trình phát triển chuỗi ngành hàng sen của Đồng Tháp. Bên cạnh đó, dự án cần xem xét tính khả thi và cân nhắc tình hình thực tế của địa phương để triển khai xây dựng đề án có hiệu quả.

Dự án mô hình điểm phát triển sản phẩm OCOP - sản phẩm từ sen trên địa bàn huyện Tháp Mười do Trung tâm Phát triển Nông thôn – Saemaul Undong, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh làm đơn vị tư vấn.

Mục tiêu của dự án là phát triển đa dạng hóa và nâng cao chất lượng của các sản phẩm từ sen ở huyện Tháp Mười; hình thành các liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm đảm bảo tính bền vững, tăng khả năng cạnh tranh, nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh tế các sản phẩm chiến lược từ sen nhằm hướng đến mục tiêu xuất khẩu.

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện Dự án giai đoạn 2021 – 2025 là trên 220 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương, tỉnh, huyện và vốn xã hội hóa từ các thành phần kinh tế.

MN

Gửi bình luận của bạn