Tiếp tục nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa trên địa bàn

Cập nhật ngày: 07/12/2023 16:33:11

http://baodongthap.com.vn/database/video/20231207043407DT3-3.mp3

 

ĐTO - Qua hơn 20 năm triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (viết tắt là Phong trào) trên địa bàn tỉnh mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, ngành văn hóa, thể thao và du lịch (VH,TT&DL) phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) các cấp trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao và biểu dương, khen thưởng các danh hiệu văn hóa nhân Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (ngày 18/11) hàng năm. Qua đó, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tăng cường đoàn kết, gắn bó, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng dân cư.

Định kỳ hàng năm, trên cơ sở hướng dẫn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQVN cùng cấp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Nhiều địa phương tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với hình thức và nội dung đa dạng, phong phú cả phần lễ và phần hội, thu hút đông đảo người dân tham gia. Liên quan đến công tác phối hợp với Ủy ban MTTQVN các cấp trong tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao; bình xét các danh hiệu văn hóa và phối hợp biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hàng năm, Sở VH,TT&DL tham mưu Ban Chỉ đạo Phong trào tỉnh ban hành hướng dẫn các huyện, thành phố và cơ sở triển khai thực hiện.

Từ năm 2003 đến nay, số lượng gia đình văn hóa ngày càng tăng, chất lượng từng bước được nâng lên, tỷ lệ “Gia đình văn hóa” bình quân đạt 85,94%/năm (năm 2003 đạt 59,68%; năm 2022 đạt 94,10%). Trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, việc biểu dương, khen thưởng “Gia đình văn hóa”, “Ấp văn hóa nông thôn mới”, “Khóm đô thị văn minh” tiêu biểu là một trong những nội dung quan trọng, nhằm ghi nhận những tập thể, cá nhân tiêu biểu phấn đấu đạt được trong năm.


Phần thi nấu ăn “Món ngon cuối tuần” tại Hội thi Gia đình tiêu biểu tỉnh Đồng Tháp năm 2023 (Ảnh: M.X)

Theo Sở VH,TT&DL, từ năm 2011 - 2014, nhằm động viên, khích lệ Phong trào, tỉnh đã chi hỗ trợ khen thưởng trung bình hơn 60 tỷ đồng/năm đối với các danh hiệu đạt chuẩn văn hóa 5 năm, 10 năm liên tục bằng các công trình phúc lợi xã hội. Theo đó, toàn tỉnh đã tặng Giấy khen “Gia đình văn hóa” 3 năm liên tục cho hơn 19.300 hộ gia đình với kinh phí khen thưởng gần 13,2 tỷ đồng; 413 khóm, ấp đạt chuẩn văn hóa 5 năm liên tục, trong đó khen thưởng 66 khóm, ấp với tổng kinh phí gần 150 triệu đồng từ ngân sách Nhà nước và các nguồn xã hội hóa hợp pháp khác.

Phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa ngành VH,TT&DL với Ủy ban MTTQVN các cấp trong tỉnh, thời gian tới, Sở VH,TT&DL tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch phối hợp số 2048 ngày 13/8/2020 của Sở VH,TT&DL với Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh về việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025. Tăng cường xã hội hóa các nguồn lực để nâng cao hiệu quả, chất lượng các hoạt động, nhất là việc khen thưởng; đưa Phong trào đi vào thực chất, trở thành hành động thiết thực của Nhân dân.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn