Tiếp tục triển khai đánh giá Chỉ số DDCI Đồng Tháp năm 2022

Cập nhật ngày: 08/06/2022 13:00:53

ĐTO - UBND tỉnh Đồng Tháp vừa yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thành phố tiếp tục triển khai đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) Đồng Tháp năm 2022. Đồng thời báo cáo và trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt và công bố kết quả trong quý I/2023.


Việc thực hiện Chỉ số năng lực cạnh tranh sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Đồng Tháp năm 2022 góp phần tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2022; tham mưu UBND tỉnh quy trình thủ tục theo quy định hiện hành; báo cáo UBND tỉnh về các đề xuất đổi mới trong đánh giá DDCI Đồng Tháp năm 2022 bảo đảm sát với tình hình thực tế và bộ Chỉ số PCI vừa được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI Việt Nam) điều chỉnh.

Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thành phố phải đổi mới cách nghĩ, cách làm, nắm vững nội dung các Chỉ số thành phần DDCI; chủ động đề ra giải pháp thiết thực để cải thiện năng lực cạnh tranh thuộc lĩnh vực quản lý trong năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại đơn vị phụ trách, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của cả tỉnh; triển khai đánh giá DDCI 3 năm liên tiếp, đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại trong từng khâu thủ tục liên quan đến doanh nghiệp.

Để tạo sự lan tỏa, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, kiên quyết vượt khó và đoàn kết cùng thực hiện, các đơn vị, địa phương phải tiếp tục quán triệt nhận thức cán bộ, công chức, viên chức về tầm quan trọng của việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và sự năng động, sáng tạo của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong giải quyết các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp; quan tâm thực hiện công tác truyền thông Chỉ số DDCI đến cộng đồng doanh nghiệp; chú trọng xây dựng các mô hình mới, hiệu quả.

Trang Huỳnh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn