Triển khai điều tra kinh tế, cơ sở hành chính năm 2021

Cập nhật ngày: 01/03/2021 06:03:35

ĐTO - Ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh vừa tổ chức hội nghị trực tuyến về triển khai điều tra.


Quang cảnh buổi hội nghị

Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 nhằm thu thập thông tin cơ bản về các đơn vị sản xuất, kinh doanh, hoạt động sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng nhằm phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước. Cuộc tổng điều tra này thực hiện 2 giai đoạn: giai đoạn 1 từ ngày 1/3 - 30/5; giai đoạn 2 từ ngày 1 – 30/7. Kết quả sơ bộ được công bố vào tháng 12/2021. Kết quả chính thức công bố vào quý II năm 2022.

Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 sẽ được tiến hành trên phạm vi cả nước nhằm thu thập thông tin cơ bản về số cơ sở hành chính, số lượng, trình độ của lực lượng lao động đang làm việc trong các cơ sở hành chính; kết quả thu chi của cơ sở hành chính phục vụ việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách quản lý, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực... đáp ứng yêu cầu quản lý của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương. Thời gian thu thập thông tin từ ngày 1/3 - 30/5. Kết quả cuộc điều tra chính thức công bố vào trước ngày 30/12/2021.

Phát biểu tại hội nghị, các địa phương cho rằng cần đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc tổng điều tra trên các phương tiện thông tin đại chúng để toàn dân hiểu và hợp tác tốt trong công tác điều tra, thống kê.

Mỹ Lý

Gửi bình luận của bạn