Triển khai thực hiện Nghị định số 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước

Cập nhật ngày: 29/05/2022 05:49:21

ĐTO - Ngân hàng (NH) Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp (NHNN-ĐT) vừa có văn bản yêu cầu các chi nhánh NH thương mại trên địa bàn triển khai thực hiện Nghị định số 31/2022/NĐ-CP về việc hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với các khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.


Hoạt động giao dịch tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Đồng Tháp

Theo đó, NHNN-ĐT yêu cầu các chi nhánh NH thương mại trên địa bàn tỉnh phải quán triệt đến toàn thể cán bộ, nhân viên nghiệp vụ tại chi nhánh nội dung Nghị định số 31/2022/NĐ-CP. Trong đó, yêu cầu cán bộ, nhân viên chủ động nghiên cứu, nắm vững đối tượng, nguyên tắc, điều kiện được hỗ trợ lãi suất, thời hạn và mức hỗ trợ lãi suất theo quy định tại nghị định để thông tin, hướng dẫn đầy đủ, chính xác đến khách hàng, đảm bảo các khoản hỗ trợ được thực hiện đúng đối tượng và đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, các đơn vị phải chủ động rà soát danh sách khách hàng thuộc đối tượng và đáp ứng điều kiện được hỗ trợ lãi suất; thông tin, truyền thông về chính sách hỗ trợ lãi suất của Chính phủ tại nghị định đến khách hàng nắm để có văn bản đề nghị gửi chi nhánh NH thương mại; triển khai thực hiện hỗ trợ khách hàng ngay sau khi có thông tư hướng dẫn của NH Nhà nước Việt Nam và văn bản hướng dẫn của hội sở có liên quan đảm bảo việc thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng quy định và tạo thuận lợi cho khách hàng. Đồng thời tổ chức tập huấn, quán triệt đến cán bộ, nhân viên nghiệp vụ về quy trình cho vay hỗ trợ lãi suất, các hồ sơ, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của hội sở có liên quan để thực hiện đúng, phục vụ tốt cho công tác thông tin, báo cáo, thanh tra, kiểm tra và công tác quyết toán hỗ trợ lãi suất hàng năm khi có yêu cầu của hội sở và cơ quan có liên quan...

Nhật Nam

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn