Nâng cao khả năng hiểu biết về phân loại rác tại nguồn và xử lý chất thải cơ bản đối với trẻ em

Cập nhật ngày: 28/10/2022 05:07:24

ĐTO - Chiều ngày 27/10, tại xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò diễn ra hội nghị tổng kết Dự án (DA) “Nâng cao khả năng hiểu biết về phân loại rác tại nguồn và xử lý chất thải cơ bản đối với trẻ em Tiểu học - tương tác kiềng ba chân nhà trường, gia đình và địa phương”. DA do Quỹ thúc đẩy sáng kiến tư pháp (JIFF), Liên minh châu Âu tài trợ thông qua DA “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” (EUJULE); Viện Khoa học công nghệ và Quản lý môi trường, Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh triển khai tại xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò từ tháng 11/2021 - 10/2022.


Ban Quản lý dự án bàn giao xe thu gom rác cho xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò

DA hướng đến đối tượng chính là trẻ em, trang bị cho các em kiến thức cơ bản liên quan đến rác thải, phân loại và giảm thiểu rác thải tại nguồn, hiểu đúng về rác thải nhựa có thể tái sử dụng, tái chế, là một trong những yếu tố quan trọng, góp phần cho công tác quản lý chất thải rắn và kiểm soát ô nhiễm đạt hiệu quả hơn. Trong đó, mối tương tác kiềng ba chân: nhà trường – nơi các em được tiếp nhận kiến thức cơ bản về rác thải, tham gia các hoạt động ngoại khóa sáng tạo các sản phẩm tái sử dụng, tái chế từ nhựa với những hình ảnh hướng dẫn thực tế, sinh động; gia đình – thông qua các buổi họp phụ huynh với nhà trường, gia đình các em, đặc biệt là các hộ nghèo và cận nghèo sẽ được tuyên truyền vận động hạn chế sử dụng bao bì nhựa khó phân hủy cũng như sản phẩm nhựa dùng một lần, tuyên truyền tác hại của việc thải bỏ trực tiếp rác thải xuống sông, hồ, kênh rạch, từ đó nâng cao ý thức trong công tác bảo vệ môi trường, cũng như hỗ trợ, ủng hộ các em thực hiện tốt các hoạt động ngoại khóa trong DA; địa phương - phối hợp với UBND xã Long Hưng B để thực hiện công tác tuyên truyền, cũng như tư vấn, xây dựng hợp đồng thu gom rác dựa trên hướng dẫn Bộ Tài nguyên và Môi trường, phù hợp với tình hình địa phương.

DA đã đạt được nhiều kết quả tích cực đối với việc phổ biến, tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho các đối tượng hưởng lợi trong việc tiếp cận Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, cũng như đề xuất và đưa vào thực tiễn mô hình phân loại và thu gom chất thải rắn sinh hoạt cho xã Long Hưng B. Sau khi hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra và một số công tác chuẩn bị chuyển giao cơ sở vật chất lại cho địa phương, Ban quản lý DA rất hy vọng mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Long Hưng B sẽ tiếp tục duy trì và hoạt động bền vững.

Dịp này, Ban Quản lý DA bàn giao 3 xe máy có gắn thùng thu gom rác cho xã Long Hưng B triển khai hoạt động thu gom chất thải rắn sinh hoạt trong thời gian tới.

TN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn