Đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Cập nhật ngày: 25/03/2020 15:04:43

ĐTO - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa yêu cầu sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, y tế ngành nghiêm túc thực hiện quyết định số 941/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc rà soát, dự trù thuốc thiết yếu theo các phụ lục kèm theo quyết định trên để đảm bảo thuốc cho nhu cầu phòng, chống dịch bệnh cho nhân dân.

Sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát lại các mặt hàng thuốc đã dự trù theo công văn số 939/QLD-KD của Cục Quản lý dược và cập nhật danh mục mới theo quyết định số 941/QĐ-BYT để đặt hàng và mua sắm theo quy định, đảm bảo có đủ số thuốc thiết yếu đáp ứng với các diễn biến mới của tình hình dịch bệnh. Xây dựng kế hoạch lưu trữ, điều phối thuốc trong trường hợp dịch diễn biến phức tạp để tránh bị động, thiếu thuốc. Đồng thời, liên tục theo dõi, cập nhật tình hình dịch bệnh và tình trạng cung ứng, tồn kho các thuốc thiết yếu trên địa bàn, chỉ đạo các đơn vị y tế chủ động phản ứng và tăng cường công tác đảm bảo cung ứng thuốc; thường xuyên kiểm tra và chịu trách nhiệm về tình hình dự trù, cung ứng thuốc đối với các cơ sở trên địa bàn.

Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, y tế ngành khẩn trương rà soát, cập nhật danh mục thuốc thiết yếu cần dự trù cho nhu cầu điều trị và chủ động mua sắm thuốc để đảm bảo dự phòng và đáp ứng các diễn biến mới của tình hình dịch bệnh.

CT-XH (TH)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn