Triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2025

Cập nhật ngày: 16/01/2023 14:20:04

ĐTO - Ngày 14/1/2023, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành văn bản về việc thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thành phố tiếp tục phối hợp tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, tập trung phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp và người tiêu dùng áp dụng các giải pháp, phương thức đổi mới sáng tạo trong sản xuất và tiêu dùng bền vững, tập trung vào các hoạt động có tính đột phá và gắn kết các nội dung có liên quan.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và địa phương triển khai, phổ biến hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa và túi ni-lông; nhân rộng các mô hình, các biện pháp thu gom, giảm thiểu, tái sử dụng chất thải có hiệu quả.


Cơ sở sản xuất bún Tú Trinh (Thanh Bình) tăng cường sản xuất hàng hóa phục vụ tết Nguyên đán

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác cấp mã số vùng trồng, vùng nuôi tập huấn hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành nông nghiệp quản lý; xây dựng các mô hình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt; mô hình sản xuất hữu cơ trên lúa, ớt, xoài, nhãn, cây có múi, góp phần thúc đẩy tiêu thụ bền vững.

UBND huyện, thành phố chưa xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình hành động về sản xuất và tiêu dùng bền vững của địa phương, khẩn trương tổ chức rà soát, xây dựng kế hoạch với các giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 391/KH-UBND ngày 21/11/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

MN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn