Chính phủ quyết định tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

Cập nhật ngày: 08/12/2021 05:03:37

Nghị định 108/2021/NĐ-CP điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng trước ngày 1-1-2022.

Ngày 7-12, Chính phủ ban hành Nghị định 108/2021/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

Khoản 1 Điều 1 Nghị định nêu rõ, điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng trước ngày 1-1-2022. Khoản 1 Điều 1 của Nghị định nêu rõ các đối tượng được điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, trong đó có cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng; cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng...

Khoản 2 Điều 1 Nghị định nêu rõ: các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 nghỉ hưu trước ngày 1-1-1995 sau khi thực hiện điều chỉnh mà có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng dưới 2.500.000 đồng/tháng. Mức điều chỉnh là từ ngày 1-1-2022 điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 12-2021 đối với các đối tượng quy định như trên.

Cũng theo Nghị định, từ ngày 1-1-2022, điều chỉnh tăng thêm đối với các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 1. Cụ thể như sau: tăng thêm 200.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng trở xuống; tăng lên bằng 2.500.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng đến dưới 2.500.000 đồng/người/tháng. 

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng sau khi điều chỉnh là căn cứ để tính điều chỉnh lương hưu, trợ cấp ở những lần điều chỉnh tiếp theo.

Nghị định 108/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 20-1-2022. Các quy định tại nghị định này được thực hiện từ ngày 1-1-2022.

Theo PHAN THẢO (SGGPO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn