Tuổi trẻ tích cực thực hiện các chương trình trọng tâm của tỉnh

Cập nhật ngày: 23/10/2015 12:31:57

Với phương châm hoạt động theo hướng “Tinh gọn - hiệu quả - hướng về cơ sở”, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đã tham gia thực hiện các chương trình trọng tâm của tỉnh đạt nhiều kết quả thiết thực.


Cán bộ, đoàn viên, thanh niên thực hiện các công trình “Vì cuộc sống cộng đồng”

Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh đoàn chủ động phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động thanh niên (TN) tham gia chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng bằng nhiều hình thức như: tổ chức các diễn đàn giao lưu, trao đổi giữa TN, gia đình TN với người đã từng tham gia lao động ở nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn; củng cố và phát huy hiệu quả Tổ tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm; khảo sát, lựa chọn đối tượng phù hợp để tập trung vận động tham gia... Kết quả, đến tháng 9/2015, toàn tỉnh có 457 lao động xuất cảnh lao động ở nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn ổn định và thu nhập khá cao.

Giá trị cốt lõi của Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh là tổ chức lại hình thức sản xuất, chú trọng liên kết, hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh tuyên truyền, BTV Tỉnh đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tập trung củng cố, xây dựng mới các loại hình Tổ hợp tác TN hoạt động hiệu quả trên các lĩnh vực như: dịch vụ nông nghiệp, chăn nuôi, kinh doanh, xây dựng, hùn vốn giúp nhau làm kinh tế,... Kết quả, đã vận động thành lập 172 tổ hợp tác, 1 Hợp tác xã TN thu hút trên 1.300 đoàn viên, hội viên, TN tham gia với số vốn trên 20 tỷ đồng; có 112/144 xã, phường, thị trấn xây dựng được mô hình kinh tế của TN, góp phần tạo việc làm và thu nhập cho TN, nhất là TN khu vực nông thôn.

Song song đó, BTV Tỉnh đoàn còn phối hợp với Khoa Du lịch (Trường Đại học Đồng Tháp) tổ chức hội thảo đưa ra các giải pháp nhằm phát huy vai trò của TN trong phát triển du lịch của tỉnh. Xây dựng thí điểm một số mô hình TN làm du lịch tại địa phương. Cách làm này bước đầu đã mang lại những hiệu quả tích cực như: Câu lạc bộ (CLB) “Hướng dẫn du lịch” tại Vườn Quốc gia Tràm Chim (huyện Tam Nông); CLB “Hướng dẫn viên trẻ” tại làng hoa Sa Đéc (TP.Sa Đéc) và dự án mô hình Tổ hợp tác TN làm dưa kiệu kết hợp du lịch cộng đồng ở huyện Tam Nông đã đạt giải ba cuộc thi Dự án TN khởi nghiệp năm 2015 do Trung tâm nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức. Đặc biệt, tỉnh đã thành lập được 2 CLB “Sáng tạo khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp” và CLB “TN với đặc sản Đồng Tháp” đã tạo môi trường thuận lợi và làm động lực giúp TN mạnh dạn khởi nghiệp từ chính cơ hội do các đề án của tỉnh mang lại, góp phần tập hợp TN vào tổ chức một cách bền vững.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới Đoàn TN Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh phấn đấu xây dựng cho mỗi TN vừa là một tuyên truyền viên, vừa là chủ thể tích cực tham gia thực hiện các chương trình trọng tâm của tỉnh. Vận động, TN từng tham gia lao động có thời hạn ở nước ngoài hiệu quả, khi trở về nước tuyên truyền đến từng đối tượng TN có nhu cầu; đề xuất với tỉnh mở rộng chương trình học ngoại ngữ - giáo dục định hướng ở các trường đại học, cao đẳng và môi trường trong quân đội nhằm chuẩn bị ngoại ngữ tốt cho TN khi đăng ký xuất khẩu lao động).

Các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh phong trào lập thân, lập nghiệp cho TN thông qua tham gia nhiều diễn đàn, chương trình “Khởi sự lập nghiệp”, “Khởi sự kinh doanh” để tư vấn cho TN khởi nghiệp, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Chủ động đăng ký nội dung công trình, phần việc cụ thể vào chương trình công tác hàng năm; phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức nhiều phong trào hành động gắn với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh một cách sáng tạo, sát với từng đối tượng TN. Tổng kết, đánh giá, nhân rộng và kịp thời tuyên dương những mô hình, điển hình tiên tiến trong đoàn viên, TN thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh.

NGỌC TÂM

Tỉnh đoàn tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, TN về nội dung cơ bản các chương trình, đề án của tỉnh nhằm tạo tâm thế sẵn sàng trong TN tham gia nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đã tổ chức cuộc thi viết về ý tưởng giải pháp thực hiện chương trình trọng tâm của tỉnh, qua đó thu được 99 ý tưởng, giải pháp và có 10 đề tài xuất sắc được giới thiệu cho các ngành chức năng nghiên cứu, hỗ trợ áp dụng vào thực tiễn.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn