Chung kết hội thi Tìm hiểu Luật Thi đua, Khen thưởng và công tác thi đua, khen thưởng năm 2021

Cập nhật ngày: 30/08/2021 06:45:22


Quang cảnh tại lễ khai mạc vòng chung kết hội thi Tìm hiểu Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2021

ĐTO - Sở Nội vụ phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức khai mạc vòng chung kết hội thi Tìm hiểu Luật Thi đua, Khen thưởng và công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 bằng hình thức trực tuyến. Hội thi Tìm hiểu Luật Thi đua, Khen thưởng và công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 diễn ra từ tháng 7/2021 với hình thức trực tuyến, gồm 2 vòng thi: thi tuần và thi chung kết. Ở vòng thi tuần, có hơn 4.000 lượt thí sinh đăng ký thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là thành viên Khối, Cụm thi đua và đoàn viên, thanh niên tỉnh Đồng Tháp với hơn 10.000 lượt dự thi (mỗi thí sinh có tối đa 2 lượt thi mỗi tuần). Kết quả, có 28 thí sinh đủ điều kiện tham gia vòng thi chung kết. Tại vòng chung kết, trong thời gian 20 phút, các thí sinh sẽ lần lượt trả lời 40 câu hỏi trắc nghiệm nội dung về: Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; các quy định, quy chế của UBND tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng. Hội thi nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các nội dung văn bản pháp luật liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức, hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng để nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

NGÂN NGUYỄN

Gửi bình luận của bạn