• Tổng đài 1022 mang đến sự hài lòng cho tổ chức, công dân
  • 12/01/2023
  • ĐTO - Nhằm giúp việc tiếp nhận, xử lý, phản hồi ý kiến, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức được kịp thời, hiệu quả, tăng cường tính công khai, minh bạch, góp phần xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ người dân, doanh nghiệp, ngày 3/1/2020, UBND tỉnh Đồng Tháp và Tập đoàn VNPT đã tổ chức lễ công bố vận hành Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp (gọi tắt là Tổng đài 1022).
  • Chủ động giải quyết và kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử
  • 15/11/2022
  • ĐTO - Qua kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) tại các sở và UBND các huyện, thành phố năm 2022 vẫn còn tồn tại một số mặt hạn chế nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, cán bộ, công chức đầu mối kiểm soát TTHC tham mưu thực hiện tốt các nội dung.
Xem tin đã đăng theo ngày: