• Công tác cải cách hành chính phải lấy người dân làm trọng tâm phục vụ
  • 20/04/2022
  • ĐTO - Qua triển khai những nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) trọng tâm trong năm 2022 tại Hội nghị trực tuyến công bố kết quả Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2022, ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo các ngành, các cấp để tiếp tục tăng cường công tác CCHC trong thời gian tới.
  • Xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số
  • 30/03/2022
  • ĐTO - Quý I/2022, bên cạnh việc tập trung triển khai các chương trình, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ngành, các cấp đã rất quan tâm chỉ đạo, điều hành đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) trên tất cả các nội dung, nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra.
  • Tập huấn về ứng dụng chuyển đổi số quốc gia
  • 18/03/2022
  • ĐTO - Ngày 18/3, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn triển khai một số nhiệm vụ tại Quyết định số 06 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Xem tin đã đăng theo ngày: