• Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết hồ sơ đúng, trước hạn đạt tỷ lệ cao
 • 13/05/2024
 • ĐTO - Từ đầu năm đến ngày 7/5/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận và giải quyết đúng, trước hạn 680 hồ sơ cấp giấy đất tổ chức, còn 77 hồ sơ đang giải quyết, không có hồ sơ trễ hẹn; tiếp nhận và giải quyết đúng, trước hạn 90.521 hồ sơ cấp giấy đất hộ gia đình, cá nhân (đạt 99,87%), trễ hạn 113 hồ sơ (chiếm 0,13%).
 • Thực hiện đồng bộ các Chỉ số và đi vào chiều sâu
 • 10/05/2024
 • ĐTO - Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại hội nghị trực tuyến với các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố trong tỉnh để đánh giá Chỉ số Hiệu quản Quản trị và Hành chính công (PAPI) cấp tỉnh...
 • Quyết tâm thực hiện tốt chính quyền thân thiện, phục vụ
 • 30/04/2024
 • ĐTO - Với quyết tâm đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) đã góp phần nâng cao chất lượng phục vụ công dân, tổ chức và doanh nghiệp. Qua đó, đã giúp Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Châu Thành đạt thành tích dẫn đầu khối trong thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023.
 • Xã Long Khánh A về đích nông thôn mới
 • 12/04/2024
 • ĐTO - Sáng ngày 11/4, UBND huyện Hồng Ngự tổ chức lễ công bố xã Long Khánh A đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), theo Quyết định của UBND tỉnh. Đây là xã thứ 8 trong 9 xã đạt chuẩn NTM của huyện.
 • Tập huấn nghiệp vụ rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính
 • 04/04/2024
 • ĐTO - Ngày 4/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành Trung ương và các địa phương để tập huấn nghiệp vụ rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) theo Quyết định số 104 ngày 25/1/2024 và Quyết định số 1085 ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ tái cấu trúc quy trình TTHC, cung cấp dịch vụ công liên thông theo Quyết định số 206 ngày 28/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ.
Xem tin đã đăng theo ngày: