Kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp đánh bắt thủy sản trái phép

Cập nhật ngày: 12/09/2020 05:30:50

ĐTO - Để giải quyết tình hình sử dụng xung điện và sử dụng lưới có mắc cỡ nhỏ đánh bắt thủy sản mang tính tận diệt trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung.

Cụ thể, Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp đánh bắt thủy sản trái phép, nhất là hành vi sử dụng xung điện, lưới có mắc cỡ nhỏ đánh bắt thủy sản mang tính tận diệt. Đồng thời phối hợp các cơ quan thông tin truyền thông, tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, phổ biến pháp luật sâu rộng trong Nhân dân; công bố danh mục các loại thủy sản bị cấm khai thác và thời gian cấm khai thác; các phương pháp khai thác, ngư cụ cấm sử dụng hoặc hạn chế sử dụng; chủng loại, kích cỡ tối thiểu các loại thủy sản được phép khai thác, mùa vụ khai thác; tuyên truyền trực tiếp cho các cơ sở, cá nhân chế tạo, sản xuất, mua bán, tàng trữ xung điện để đánh bắt thủy sản là vi phạm pháp luật để người dân tự hủy bỏ hoặc giao nộp cho lực lượng chức năng tiêu hủy.

Công an tỉnh mở đợt cao điểm tổng kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về đánh bắt thủy sản trái phép; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tình hình đánh bắt thủy sản trái phép; kiên quyết lập hồ sơ xử lý nghiêm đối tượng vi phạm; phối hợp với Viện kiểm sát và Tòa án cùng cấp xử lý hình sự các đối tượng cố tình tái phạm trên lĩnh vực này.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố rà soát, lập danh sách số hộ dân sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt thủy sản bằng xung điện để tham mưu UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ vay vốn, tạo việc làm, chuyển đổi nghề nhằm ổn định cuộc sống.

Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không sử dụng xung điện, lưới có mắc cỡ nhỏ để khai thác, đánh bắt thủy sản; vận động người thân trong gia đình giao nộp xung điện, không khai thác thủy sản có tính hủy diệt, nếu cố tình vi phạm thì kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các ngành chức năng cấp huyện và UBND cấp xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật sâu rộng để người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, vận động người thân trong gia đình không vi phạm pháp luật và tích cực tố giác hành vi vi phạm về đánh bắt thủy sản trái phép.

T.T

Gửi bình luận của bạn