Tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp

Cập nhật ngày: 12/06/2022 06:04:24

ĐTO - Cử tri các địa phương trong tỉnh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng phối hợp địa phương tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn, tránh bán hàng kém chất lượng, gây thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp.

Theo UBND tỉnh, trước tình hình giá vật tư nông nghiệp (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật) tăng cao trong thời gian gần đây, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, đã thành lập 3 đoàn trong đó có 1 đoàn đột xuất) thực hiện thanh tra, kiểm tra 52 lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp. Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 1139 ngày 13/4/2022 đề nghị UBND huyện, thành phố và đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục thực hiện các giải pháp. Trong đó, thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đặc biệt chú ý kiểm tra các cơ sở ở địa bàn phức tạp, thực hiện thông báo danh tính của cơ sở và sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

Đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Quản lý thị trường... thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng trên địa bàn tỉnh và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; thiết lập đường dây nóng (số điện thoại đường dây nóng 02773.857.028; địa chỉ hộp thư điện tử thanhtra.snn@dongthap.gov.vn) và tiếp nhận thông tin tố giác của người dân đối với các hành vi vi phạm về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp.

UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện thanh tra, kiểm tra định kỳ, thường xuyên, quản lý chặt chẽ tình hình kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn quản lý nhằm hạn chế tình trạng vi phạm.

T.T

Gửi bình luận của bạn