Triển khai kế hoạch thực hiện sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân

Cập nhật ngày: 28/09/2020 14:37:58

ĐTO - Công an tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức sơ kết công tác xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư và triển khai thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân (CCCD). Hội nghị được trực tuyến đến công an các huyện, thị xã, thành phố. Hội nghị nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm quá trình triển khai, thực hiện việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa và kiểm tra, phúc tra thông tin dân cư; thu thập, cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin dân cư, góp phần hoàn thiện CSDLQG về dân cư trên địa bàn.


Công an tỉnh Đồng Tháp triển khai thực hiện Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân trên địa bàn

Đồng thời, triển khai thực hiện Dự án sản xuất, cấp, quản lý CCCD trên địa bàn tỉnh, phấn đấu đến ngày 1/7/2021 sẽ cấp 1,5 triệu thẻ CCCD, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý dân cư, phục vụ yêu cầu nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân, đáp ứng yêu cầu chính đáng của công dân, góp phần thực hiện Chính phủ điện tử, cải cách hành chính, hướng tới nền kinh tế số, xã hội số, quyết định đến phương thức quản lý xã hội, quản lý con người.

Theo kế hoạch công tác triển khai cấp, căn cước công dân được thực hiện trong 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 thực hiện từ ngày 1/11/2020 đến 26/2/2021 sẽ tiếp nhận hồ sơ, cấp thẻ CCCD cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức và học sinh cấp 3. Giai đoạn 2 thực hiện từ ngày 26/2/2021 đến 30/4/2021 sẽ tiếp nhận hồ sơ, cấp thẻ CCCD cho các đối tượng là sinh viên, lực lượng vũ trang, người lao động tại các khu công nghiệp, cơ sở tôn giáo, tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp.

Giai đoạn 3 thực hiện từ ngày 30/4/2021 đến 1/7/2021 sẽ tiếp nhận hồ sơ, cấp thẻ CCCD cho các đối tượng còn lại. Lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị có liên quan tập trung tối đa nguồn lực, chủ động phối hợp các ngành, các cấp để hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD trên địa bàn tỉnh. Việc cấp và quản lý CCCD phải bảo đảm khoa học, hiệu quả; quy trình nghiệp vụ thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

T.Đạt-T.Phong

Gửi bình luận của bạn