Hàn Quốc hạ độ tuổi ứng cử đại biểu quốc hội

Cập nhật ngày: 02/01/2022 06:15:29

Ngày 31-12-2021, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự luật hạ độ tuổi ứng cử vào quốc hội và các cuộc bầu cử địa phương từ 25 xuống 18. Đây là lần đầu tiên độ tuổi ứng cử ở Hàn Quốc được giảm thấp kể từ khi Hiến pháp nước này ra đời năm 1948.

Dự luật đã được thông qua với 204 phiếu ủng hộ, 12 phiếu chống và 10 phiếu trắng. Theo kế hoạch, Chính phủ Hàn Quốc sẽ chính thức ban hành luật trong tháng 1-2022 để có thể áp dụng cho cuộc bầu cử quốc hội bổ sung dự kiến vào ngày 9-3, cùng thời điểm diễn ra bầu cử tổng thống.

Hiện có ít nhất 5 ghế trống trong tổng số 300 ghế của quốc hội cần bổ sung trong cuộc bầu cử tới.

Quy định sửa đổi lần này được cho là tạo động lực thu hút các cử tri trẻ tuổi và tăng cường sự tham gia của giới trẻ vào chính trường trước cuộc bầu cử tổng thống.

Theo VIỆT LÊ (SGGPO)

Gửi bình luận của bạn