• Ngày 27/10, ghi nhận thêm 4.411 ca mắc Covid-19
 • Tối 27/10, Bộ Y tế thông báo, tính từ 17 giờ ngày 26/10 đến 17 giờ ngày 27/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 4.411 ca nhiễm mới, trong đó 07 ca nhập cảnh và 4.404 ca ghi nhận trong nước (tăng 812 ca so với ngày trước đó) tại 47 tỉnh, thành phố (có 2.052 ca trong cộng đồng).
 • Ngày 26/10, ghi nhận thêm 3.595 ca mắc Covid-19
 • 26/10/2021
 • Tính từ 17 giờ ngày 25/10 đến 17 giờ ngày 26/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 3.595 ca nhiễm mới, trong đó 03 ca nhập cảnh và 3.592 ca ghi nhận trong nước (giảm 28 ca so với ngày trước đó) tại 49 tỉnh, thành phố (có 1.431 ca trong cộng đồng).
 • Ngày 25/10, ghi nhận thêm 3.639 ca mắc Covid-19
 • 25/10/2021
 • Tối 25/10, Bộ Y tế thông báo tính từ 17 giờ ngày 24/10 đến 17 giờ ngày 25/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.639 ca nhiễm mới, trong đó 19 ca nhập cảnh và 3.620 ca ghi nhận trong nước (giảm 408 ca so với ngày trước đó) tại 53 tỉnh, thành phố (có 1.573 ca trong cộng đồng).
 • Ngày 24/10, ghi nhận thêm 4.045 ca mắc Covid-19
 • 24/10/2021
 • Tối 24/10, Bộ Y tế thông báo, tính từ 17 giờ ngày 23/10 đến 17 giờ ngày 24/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 4.045 ca nhiễm mới, trong đó 17 ca nhập cảnh và 4.028 ca ghi nhận trong nước (tăng 667 ca so với ngày trước đó) tại 47 tỉnh, thành phố (có 1.599 ca trong cộng đồng).
 • Ngày 23/10, ghi nhận thêm 3.373 ca mắc Covid-19
 • 23/10/2021
 • Tối 23/10, Bộ Y tế thông báo,tính từ 17 giờ ngày 22/10 đến 17 giờ ngày 23/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.373 ca nhiễm mới, trong đó 12 ca nhập cảnh và 3.361 ca ghi nhận trong nước (giảm 616 ca so với ngày trước đó) tại 47 tỉnh, thành phố (có 1.332 ca trong cộng đồng).
 • Ngày 22/10, ghi nhận thêm 3.985 ca mắc Covid-19
 • 22/10/2021
 • Tối 22/10, Bộ Y tế thông báo, tính từ 17 giờ ngày 21/10 đến 17 giờ ngày 22/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.985 ca nhiễm mới, trong đó 08 ca nhập cảnh và 3.977 ca ghi nhận trong nước (tăng 359 ca so với ngày trước đó) tại 50 tỉnh, thành phố (có 1.782 ca trong cộng đồng).
 • Ngày 21/10, ghi nhận thêm 3.636 ca mắc Covid-19
 • 21/10/2021
 • Tối 21/10, Bộ Y tế thông báo, tính từ 17 giờ ngày 20/10 đến 17 giờ ngày 21/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 3.636 ca nhiễm mới, trong đó 18 ca nhập cảnh và 3.618 ca ghi nhận trong nước (giảm 17 ca so với ngày trước đó) tại 50 tỉnh, thành phố (có 1.649 ca trong cộng đồng).
Xem tin đã đăng theo ngày: