• Triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh
  • ĐTO - UBND tỉnh vừa yêu cầu UBND huyện, thành phố huy động các cơ quan, đơn vị trực thuộc, tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện phối hợp với ngành y tế triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh và công tác tiêm chủng mở rộng.
  • Ngăn ngừa, xử lý ngộ độc thực phẩm
  • 13/05/2024
  • ĐTO - Bộ Y tế vừa đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng, tỉnh Bắc Ninh tham mưu Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm,...
Xem tin đã đăng theo ngày: