• Ngày 27/1, ghi nhận thêm 15.727 ca mắc Covid-19
 • Chiều 27/1, Bộ Y tế thông báo, tính từ 16h ngày 26/01 đến 16h ngày 27/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 15.727 ca nhiễm mới, trong đó 55 ca nhập cảnh và 15.672 ca ghi nhận trong nước (giảm 213 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 10.627 ca trong cộng đồng).
 • Ngày 26/1, ghi nhận thêm 15.954 ca mắc Covid-19
 • 26/01/2022
 • Tối 26/1, Bộ Y tế thông báo, tính từ 16 giờ ngày 25/01 đến 16 giờ ngày 26/1, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 15.954 ca nhiễm mới, trong đó 69 ca nhập cảnh và 15.885 ca ghi nhận trong nước (tăng 186 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 10.571 ca trong cộng đồng).
 • Ngày 25/1, ghi nhận thêm 15.743 ca mắc Covid-19
 • 25/01/2022
 • Tính từ 16 giờ ngày 24/01 đến 16 giờ ngày 25/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 15.743 ca nhiễm mới, trong đó 44 ca nhập cảnh và 15.699 ca ghi nhận trong nước (tăng 1.392 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 10.733 ca trong cộng đồng).
 • Ngày 24/1, ghi nhận thêm 14.362 ca mắc Covid-19
 • 24/01/2022
 • Tối 24/1, Bộ Y tế thông báo, tính từ 16 giờ ngày 23/01 đến 16 giờ ngày 24/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 14.362 ca nhiễm mới, trong đó 55 ca nhập cảnh và 14.307 ca ghi nhận trong nước (giảm 627 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 9.534 ca trong cộng đồng).
 • Ngày 23/1, ghi nhận thêm 14.978 ca mắc Covid-19
 • 23/01/2022
 • Tính từ 16 giờ ngày 22/01 đến 16 giờ ngày 23/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 14.978 ca nhiễm mới, trong đó 44 ca nhập cảnh và 14.934 ca ghi nhận trong nước (giảm 724 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 10.324 ca trong cộng đồng).
 • Ngày 22/1, ghi nhận thêm 15.707 ca mắc Covid-19
 • 22/01/2022
 • Tính từ 16 giờ ngày 21/01 đến 16 giờ ngày 22/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 15.707 ca nhiễm mới, trong đó 49 ca nhập cảnh và 15.658 ca ghi nhận trong nước (giảm 243 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 10.986 ca trong cộng đồng).
 • Ngày 21/1, ghi nhận thêm 15.935 ca nhiễm Covid-19
 • 21/01/2022
 • Tối 21/1, Bộ Y tế thông báo, tính từ 16 giờ ngày 20/1 đến 16 giờ ngày 21/1, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 15.935 ca nhiễm mới, trong đó 34 ca nhập cảnh và 15.901 ca ghi nhận trong nước (giảm 736 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 10.912 ca trong cộng đồng).
 • Ngày 20/1, ghi nhận thêm 16.715 ca mắc Covid-19
 • 20/01/2022
 • Tính từ 16 giờ ngày 19/01 đến 16 giờ ngày 20/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 16.715 ca nhiễm mới, trong đó 78 ca nhập cảnh và 16.637 ca ghi nhận trong nước (tăng 701 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 11.796 ca trong cộng đồng).
Xem tin đã đăng theo ngày: