• Ngày 6/10, ghi nhận thêm 4.363 ca mắc Covid-19
 • Tối 6/10, Bộ Y tế thông báo, tính từ 17 giờ ngày 05/10 đến 17 giờ ngày 06/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 4.363 ca nhiễm mới, trong đó 07 ca nhập cảnh và 4.356 ca ghi nhận trong nước (giảm 04 ca so với ngày trước đó) tại 40 tỉnh, thành phố (có 2.223 ca trong cộng đồng).
 • Ngày 5/10, ghi nhận thêm 4.363 ca mắc Covid-19
 • 05/10/2021
 • Tối 5/10, Bộ Y tế thông báo, tính từ 17 giờ ngày 04/10 đến 17 giờ ngày 05/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 4.363 ca nhiễm mới, trong đó 03 ca nhập cảnh và 4.360 ca ghi nhận trong nước (giảm 1.022 ca so với ngày trước đó) tại 42 tỉnh, thành phố (có 1.769 ca trong cộng đồng).
 • Ngày 4/10, ghi nhận thêm 5.383 ca mắc Covid-19
 • 04/10/2021
 • ĐTO - Tối 4/10, Bộ Y tế thông báo, tính từ 17 giờ ngày 03/10 đến 17 giờ ngày 04/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 5.383 ca nhiễm mới, trong đó 01 ca nhập cảnh và 5.382 ca ghi nhận trong nước (tăng 15 ca so với ngày trước đó) tại 37 tỉnh, thành phố (có 2.690 ca trong cộng đồng).
 • Ngày 3/10, ghi nhận thêm 5.376 ca mắc Covid-19
 • 03/10/2021
 • Tối 3/10, Bộ Y tế thông báo, tính từ 17 giờ ngày 02/10 đến 17 giờ ngày 03/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 5.376 ca nhiễm mới, trong đó 09 ca nhập cảnh và 5.367 ca ghi nhận trong nước (giảm 110 ca so với ngày trước đó) tại 39 tỉnh, thành phố (có 2.674 ca trong cộng đồng).
 • Ngày 2/10, ghi nhận thêm 5.490 ca mắc Covid-19
 • 02/10/2021
 • Tối 2/10, Bộ Y tế thông báo, tính từ 17 giờ ngày 01/10 đến 17 giờ ngày 02/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 5.490 ca nhiễm mới, trong đó 13 ca nhập cảnh và 5.477 ca ghi nhận trong nước (giảm 1.464 ca so với ngày trước đó) tại 40 tỉnh, thành phố (có 3.004 ca trong cộng đồng).
 • Ngày 1/10, ghi nhận thêm 6.957 ca mắc Covid-19
 • 01/10/2021
 • Tối 1/10, Bộ Y tế thông báo, tính từ 17h ngày 30/9 đến 17h ngày 01/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 6.957 ca nhiễm mới, trong đó 16 ca nhập cảnh và 6941 ca ghi nhận trong nước (giảm 996 ca so với ngày trước đó) tại 37 tỉnh, thành phố (có 3.897 ca trong cộng đồng).
 • Ngày 30/9, ghi nhận 7.940 ca mắc Covid-19
 • 30/09/2021
 • Tính từ 17 giờ ngày 29/9 đến 17 giờ ngày 30/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 7.940 ca nhiễm mới, trong đó 03 ca nhập cảnh và 7.937 ca ghi nhận trong nước (giảm 807 ca so với ngày trước đó) tại 36 tỉnh, thành phố (có 4.550 ca trong cộng đồng).
 • Ngày 29/9, ghi nhận thêm 8.758 ca mắc Covid-19
 • 29/09/2021
 • Tối 29/9, Bộ Y tế thông báo, tính từ 17 giờ ngày 28/9 đến 17 giờ ngày 29/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 8.758 ca nhiễm mới, trong đó 14 ca nhập cảnh và 8.744 ca ghi nhận trong nước (tăng 4.161 ca so với ngày trước đó) tại 33 tỉnh, thành phố (có 4.984 ca trong cộng đồng).
 • Ngày 28/9, ghi nhận thêm 4.589 ca mắc Covid-19
 • 28/09/2021
 • Tối 28/9, Bộ Y tế thông báo, tính từ 17 giờ ngày 27/9 đến 17 giờ ngày 28/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 4.589 ca nhiễm mới, trong đó 06 ca nhập cảnh và 4.583 ca ghi nhận trong nước (giảm 4.759 ca so với ngày trước đó) tại 34 tỉnh, thành phố (có 717 ca trong cộng đồng).
Xem tin đã đăng theo ngày: