• Ngày 10/8, ghi nhận thêm 2.010 ca mắc Covid-19
 • Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 10/8 của Bộ Y tế cho biết, trong ngày cả nước ghi nhận 2.010 ca mắc Covid-19, giảm hơn 300 ca so với ngày trước đó;1 trường hợp tử vong tại Tây Ninh;...
 • Ngày 9/8, ghi nhận thêm 2.340 ca mắc Covid-19
 • 09/08/2022
 • Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 9/8 của Bộ Y tế cho biết, trong ngày cả nước ghi nhận 2.340 ca mắc Covid-19, tăng hơn 600 ca so với hôm qua; tiếp tục không có F0 tử vong; có 9.520 ca được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 9.991.865 ca.
 • Ngày 8/8, ghi nhận thêm 1.705 ca mắc Covid-19
 • 08/08/2022
 • Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 8/8 của Bộ Y tế cho biết, trong ngày cả nước ghi nhận 1.705 ca mắc Covid-19 mới, tăng hơn 300 ca so với hôm qua; không có bệnh nhân tử vong; có 9.223 ca được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 9.982.345 ca.
 • Ngày 7/8, ghi nhận thêm 1.381 ca mắc Covid-19
 • 07/08/2022
 • Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 7/8 của Bộ Y tế cho biết, trong ngày cả nước ghi nhận 1.381 ca mắc Covid-19, giảm hơn 200 ca so với ngày trước đó; tiếp tục không có F0 tử vong; có 8.589 ca được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 9.973.122 ca.
 • Ngày 6/8, ghi nhận thêm 1.602 ca mắc Covid-19
 • 06/08/2022
 • Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 6/8 của Bộ Y tế cho biết, trong ngày cả nước ghi nhận 1.602 ca mắc Covid-19; không có F0 tử vong; có 6.878 ca được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 9.964.533 ca.
 • Ngày 5/8, ghi nhận thêm 2.074 ca mắc Covid-19
 • 05/08/2022
 • Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế ngày 5/8 cho biết, trong ngày cả nước ghi nhận 2.074 ca mắc Covid-19; có 9.481 ca được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi 9.957.655 ca.
 • Ngày 4/8, ghi nhận thêm 2.012 ca mắc Covid-19
 • 04/08/2022
 • Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 4/8 của Bộ Y tế cho biết, trong ngày cả nước ghi nhận 2.012 ca mắc Covid-19; có 7.712 ca được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi 9.948.174 ca.
 • Ngày 3/8, ghi nhận gần 2.100 ca mắc Covid-19
 • 03/08/2022
 • Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 3/8 của Bộ Y tế cho biết, trong ngày cả nước ghi nhận gần 2.100 ca mắc Covid-19; không có F0 tử vong; có 7.750 ca được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 9.940.462 ca.
Xem tin đã đăng theo ngày: