Đồng Tháp

Chất lượng dân số được cải thiện và duy trì cơ cấu dân số vàng

Cập nhật ngày: 27/12/2022 05:54:43

ĐTO - Thực hiện Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa đầy đủ, toàn diện, đồng bộ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong Nghị quyết. Các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chính quyền quản lý, điều hành tập trung và sự vào cuộc của hệ thống chính trị địa phương và Nhân dân đối với công tác dân số trong tình hình mới.


Truyền thông tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ. 
Ảnh: KN

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết, tỉnh ta đạt được nhiều kết quả tích cực, chất lượng dân số được cải thiện và duy trì cơ cấu dân số vàng, góp phần quan trọng trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác truyền thông về dân số trong tình hình mới được thực hiện thường xuyên, ngày một đa dạng về hình thức, cơ bản đáp ứng nhu cầu của từng đối tượng đã tác động tích cực đến kết quả thực hiện Chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ). Tỉnh có cơ chế chính sách thỏa đáng, huy động toàn xã hội cùng tham gia, đầu tư nguồn lực, vật lực có trọng tâm, trọng điểm.

Mạng lưới dịch vụ kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) được củng cố. Mạng lưới cung cấp các dịch vụ tầm soát, sàng lọc chẩn đoán sớm bệnh, tật trước sinh, sơ sinh, hỗ trợ sinh sản; tư vấn kiểm tra sức khỏe sinh sản trước hôn nhân phát triển. Các dịch vụ y tế, hệ thống dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và thực hiện KHHGĐ ngày càng được hoàn thiện, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người sử dụng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác này còn một số hạn chế như: một số địa phương chưa đạt mục tiêu về công tác dân số; việc cung cấp các dịch vụ DS-KHHGĐ còn hạn chế; chưa nắm được nhu cầu sử dụng dịch vụ DS-KHHGĐ của đối tượng vị thành niên, thanh niên người chưa kết hôn; chưa quản lý đầy đủ tình trạng mang thai ngoài ý muốn, nhất là ở vị thành niên, thanh niên. Một vài địa phương nội dung truyền thông thiếu toàn diện, sản phẩm truyền thông đôi khi chưa kịp thời.

Để thực hiện công tác dân số trong tình hình mới ngày càng tốt hơn, tỉnh ta đề ra 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp phối hợp thực hiện công tác dân số; đưa công tác dân số, đặc biệt là mục tiêu nâng cao chất lượng dân số thành một nội dung trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành; lồng ghép các mục tiêu dân số và phát triển vào quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời tăng cường kiểm tra, thanh tra, đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về dân số và phát triển; đặc biệt là kiểm tra, thanh tra, xử lý hành vi lựa chọn giới tính thai nhi; nâng cao vai trò giám sát của cộng đồng trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về dân số.

Cùng với đó, xây dựng và ban hành nghị quyết quy định một số chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh theo hướng chuyển trọng tâm chính sách DS-KHHGĐ sang dân số và phát triển; chú trọng quy mô, cơ cấu, phân bố, đặc biệt là chất lượng dân số, phát huy lợi thế dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số và dân số với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững; nâng cao hiệu quả công tác truyền thông giáo dục, vận động của các ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng với nhiều hình thức, nội dung phong phú, phù hợp từng nhóm đối tượng, kết hợp với cung cấp đầy đủ các dịch vụ về dân số và phát triển, chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ an toàn, thuận tiện, chất lượng cao.

Đồng thời kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy, nhân lực thực hiện công tác dân số các cấp theo hướng chuyên nghiệp hóa, bảo đảm triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án về dân số trong tình hình mới; nâng cao năng lực đội ngũ thực hiện nhiệm vụ công tác dân số ở các xã, phường, thị trấn và đội ngũ nhân viên y tế, tình nguyện viên ở các khóm, ấp...

NHẬT ANH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn