Chú trọng tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá

Cập nhật ngày: 13/09/2022 05:45:29

ĐTO - Để tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại (PCTH) của thuốc lá, những năm qua, ngành y tế Đồng Tháp đã triển khai nhiều hoạt động phối hợp cùng các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh tiếp tục phổ biến, chỉ đạo thực thi nghiêm quy định của Luật PCTH của thuốc lá; treo biển “Cấm hút thuốc lá” ngay trong khuôn viên của đơn vị. Đồng thời đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị; đưa tiêu chí không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào tiêu chí thi đua của cán bộ, viên chức, người lao động...

Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng sản phẩm thuốc lá và các quy định của Luật PCTH của thuốc lá. Cụ thể như: Các địa điểm cấm hút thuốc lá theo Điều 11, Điều 12; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương, người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện quy định cấm hút thuốc và nêu cao vai trò gương mẫu không hút thuốc của người đứng đầu tại Điều 6 và Điều 14...

Triển khai thực hiện các hoạt động PCTH của thuốc lá, các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh cũng đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan đầu mối về PCTH của thuốc lá (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, lồng ghép tuyên truyền về tác hại của thuốc lá trong các cuộc họp, hội nghị, tập huấn PCTH của thuốc lá cho cán bộ, giáo viên trong trường học... Thạc sĩ Nguyễn Thị Diệu Hiền - Trưởng khoa Truyền thông - Giáo dục sức khỏe, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: “Dù đã đạt được những kết quả tích cực nhưng công tác tuyên truyền phổ biến về tác hại thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật PCTH của thuốc lá... vẫn cần thực hiện thường xuyên dưới sự chỉ đạo, giám sát của đội ngũ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và sự nghiêm túc thực hiện của cán bộ, công chức, người lao động”.

K.N

Gửi bình luận của bạn