Đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi

Cập nhật ngày: 13/03/2024 05:30:12

ĐTO - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2024 - 2030.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, tỉnh phấn đấu 80% trẻ em có vấn đề sức khỏe tâm thần, trẻ em có nguy cơ cao rối loạn sức khỏe tâm thần được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ tâm lý, các dịch vụ xã hội phù hợp tại trường học, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em và tại cộng đồng; 100% trẻ em mồ côi được chăm sóc thay thế bởi người thân thích, cá nhân, gia đình không phải là người thân thích, được nhận làm con nuôi hoặc được chăm sóc nuôi dưỡng tạm thời, tại các cơ sở trợ giúp xã hội, được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ phù hợp.

Kế hoạch đặt ra một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như: triển khai thực hiện hiệu quả quy định của pháp luật, chính sách về chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi với các hình thức, mô hình đa dạng, linh hoạt; trong đó, chú trọng chăm sóc thay thế cho trẻ em tại gia đình; truyền thông, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng về chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, bảo vệ và chăm sóc trẻ em mồ côi; chú trọng cung cấp các thông tin về quyền trẻ em, kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ, người nhận chăm sóc thay thế trẻ em; phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em toàn diện và liên tục; đẩy mạnh xã hội hóa, vận động mọi nguồn lực xã hội, kinh nghiệm, mô hình, sáng kiến để chăm sóc sức khỏe tâm thần, chăm sóc trẻ em mồ côi...

PV

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn