Thực hiện kế hoạch hóa gia đình vì sức khỏe, hạnh phúc của mỗi gia đình và sự phát triển bền vững của đất nước

Cập nhật ngày: 23/09/2022 05:26:26

ĐTO - Đây là chủ đề hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới năm nay (26/9/2022). Hoạt động tuyên truyền Ngày tránh thai thế giới hằng năm nhằm nâng cao nhận thức cho giới trẻ trong việc quan hệ tình dục an toàn và chủ động tránh thai, khuyến khích phụ nữ và nam giới trong độ tuổi sinh đẻ chủ động về hành vi mang thai vì những lợi ích của chính mình và cộng đồng.

Cùng với đó, nâng cao nhận thức về lợi ích của việc tránh thai, nhu cầu sử dụng, khả năng đáp ứng các phương tiện tránh thai, vấn đề xã hội hóa các phương tiện tránh thai tại Việt Nam, về chăm sóc sức khỏe sinh sản, các biện pháp tránh thai an toàn; nâng cao nhận thức về lợi ích của việc tránh thai, nhu cầu sử dụng, khả năng đáp ứng các phương tiện tránh thai, vấn đề xã hội hóa các phương tiện tránh thai.

Khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới năm nay (26/9/2022) là: “Hãy lựa chọn cho mình một biện pháp tránh thai phù hợp để không mang thai ngoài ý muốn”; “Phụ nữ cần nắm vững thông tin về các biện pháp tránh thai để tự bảo vệ sức khỏe cho chính mình”; “Không mang thai ở tuổi vị thành niên vì tương lai, hạnh phúc của chính bạn”...

T.T

Gửi bình luận của bạn