Tuyên truyền sử dụng Nền tảng tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19

Cập nhật ngày: 10/11/2021 16:54:57

ĐTO - Sở thông tin và Truyền thông vừa đề nghị Sở Y tế, UBND huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh nhập số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân (CMND, CCCD) hoặc mã định danh công dân trên Nền tảng tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 (gọi tắt là Nền tảng). Đồng thời yêu cầu người dân khi đi tiêm phải cung cấp thông tin CMND/CCCD/mã định danh; trường hợp các cơ sở tiêm và không nhập được dữ liệu tiêm lên Nền tảng thì phải chịu trách nhiệm về việc này.

Thực hiện xử lý phản ánh của người dân chậm nhất sau 48 giờ sau khi nhận được phản ánh. Muộn nhất đến 12/11/2021, các đơn vị có trách nhiệm xử lý xong toàn bộ các phản ánh của người dân cho chiến dịch phản ánh từ 5-10/11/2021. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh những khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền, đề nghị các cơ sở tiêm trên địa bàn tỉnh nhanh chóng báo cáo về Sở Y tế để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Sở thông tin và Truyền thông cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân đi tiêm thực hiện nghiêm việc cung cấp thông tin CMND/CCCD/Mã định danh, cài đặt ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử trước khi tiêm (nếu có sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng).

Để tra cứu thông tin tiêm, kiểm tra thông tin tại chức năng Chứng nhận ngừa Covid trên Sổ Sức khỏe điện tử hoặc tra cứu trên tại địa chỉ: https://tiemchungcovid19.gov.vn/ chọn mục Tra cứu, sau đó chọn chức năng Tra cứu chứng nhận tiêm hoặc https://tiemchungcovid19.gov.vn/portal/search).


Tra cứu chứng nhận tiêm vắc xin phòng Covid-19


Điền đầy đủ thông tin để thực hiện tra cứu

Nếu không thấy dữ liệu tiêm hoặc dữ liệu tiêm chưa đúng với thông tin cá nhân, đề nghị người dân nhanh chóng thực hiện phản ánh lên Cổng công khai tiêm chủng, tại địa chỉ: https://tiemchungcovid19.gov.vn/ chọn mục Phản ánh thông tin hoặc https://tiemchungcovid19.gov.vn/portal/portal-report để được xử lý.

Giao diện Phản ánh

PV

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn