Học Bác: vì nước, vì dân

Cập nhật ngày: 18/05/2015 06:32:06

Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015) là một sự kiện trọng đại của dân tộc ta. Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi hơn công ơn của Người, soi rọi lại việc học tập và làm theo Bác,...

Chúng ta học Bác rất nhiều điều, trong đó trên hết là cả đời vì nước, vì dân. Người tâm sự: “Cả đời tôi chỉ có một mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc, và hạnh phúc của quốc dân. Những khi tôi phải ẩn nấp nơi núi non, hoặc ra vào chốn tù tội, xông pha sự hiểm nghèo - là vì mục đích đó” (Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, H.2002,t4, tr.240). Học tập Bác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Tháp đã đoàn kết vượt qua nhiều khó khăn, thử thách trong từng giai đoạn lịch sử; luôn phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần anh dũng, ngoan cường, xả thân vì độc lập, tự do của Tổ quốc để không ngừng tiến bộ. Đồng Tháp đã tạo kỳ tích trong “tiến công vào Đồng Tháp Mười” khi biến những cánh đồng hoang thành đồng lúa bạt ngàn; đạt nhiều thành tựu trong công cuộc đổi mới: đô thị ngày càng mở rộng, khang trang, nông thôn ngày càng mới; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng phong phú, nâng cao (hộ nghèo chỉ còn 5,55%);...

Bác Hồ có lòng yêu nước vô bờ, lòng thương dân vô hạn, được nhân dân tôn kính. Để đền đáp công ơn của Bác, mỗi người con đất sen hồng nguyện học tập và làm theo Bác nhiều hơn, tích cực góp công sức, trí tuệ để quê hương, đất nước mau giàu mạnh. Cán bộ, đảng viên là những người đi đầu trong học tập và làm theo Bác, mà trước hết là học về đạo cách mạng của Bác. Cả cuộc đời Người là một tấm gương vĩ đại về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức. Quá trình rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của Hồ Chí Minh đã nâng Người lên thành bậc đại nhân, đại trí, đại nghĩa, đại dũng, đại liêm... của thế kỷ XX, khiến kẻ thù cũng phải kính phục, bị cảm hóa và nhân loại tin tưởng, noi theo.

Thấm nhuần và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, mỗi cán bộ, đảng viên chắc chắn đem lại nhiều lợi ích cho dân cho nước, được nhân dân trao trọn niềm tin.

ĐT

Gửi bình luận của bạn